X
تبلیغات
پارس هاب


موسیقی سنتی

Golha
List Of Songs and Tracks
Directories: 109, Files: 1,552, Size: 6,021,474 KB
Name Size Length
\- Other Albums\_Chavoosh\ (1) 607,346 KB
<Chavoosh 1> <DIR>
<Chavoosh 2> <DIR>
<Chavoosh 3> <DIR>
<Chavoosh 4> <DIR>
<Chavoosh 5> <DIR>
<Chavoosh 6> <DIR>
<Chavoosh 7> <DIR>
<Chavoosh 8> <DIR>
<Chavoosh 9> <DIR>
<Chavoosh 10> <DIR>
<Chavoosh 11> <DIR>
<Chavoosh 12> <DIR>
1. Info.doc 283 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 1\ (9) 68,464 KB
1. 01_ Pish Daraamad.mp3 5,814 KB 06:10
2. 02_ Daramad.mp3 5,032 KB 05:20
3. 03_ Chahar Mezrab.mp3 1,869 KB 01:58
4. 04_ Geryeye Bid.mp3 14,336 KB 15:15
5. 05_Zarbie Shekaste.mp3 5,297 KB 05:37
6. 06_ Masnavi.mp3 8,947 KB 09:30
7. 07_ Na Lab Goshayadam Az Gol.mp3 20,138 KB 21:27
8. 08_ Be Yade Aref.mp3 6,697 KB 07:07
9. Cover.jpg 333 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 2\ (4) 38,448 KB
1. 01_ Shabnavard.mp3 24,498 KB 26:06
2. 02_ Azadi.mp3 13,865 KB 14:45
3. Cover 1.jpg 35 KB
4. Cover 2.jpg 50 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 3\ (9) 47,607 KB
1. 0_ Tigh Bayad Khoon Feshanad.mp3 4,016 KB 04:15
2. 01_ Savarane Dashte Omid(Mahour).mp3 6,749 KB 07:10
3. 02_ Hesar(Chahargah).mp3 15,930 KB 16:57
4. 03_ Ey Iran.mp3 4,503 KB 04:46
5. 04_ Zhaleh Khoon Shod.mp3 3,602 KB 03:48
6. 05_ Etehad.mp3 5,749 KB 06:06
7. 07_ Shahid.mp3 4,206 KB 04:27
8. 08_ Azadi.mp3 2,781 KB 02:56
9. Cover.jpg 70 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 4\ (6) 52,233 KB
1. 01_ Tasnife Mara Ashegh.mp3 27,345 KB 29:08
2. 02_ Ey Pedar.mp3 6,152 KB 06:32
3. 03_ Ey Baradar.mp3 8,341 KB 08:52
4. 04_ Ey Harifan.mp3 5,783 KB 06:08
5. 05_ Ey Iran.mp3 4,548 KB 04:49
6. Cover.jpg 66 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 5\ (4) 52,302 KB
1. 01_ Avaze Mooseme Gol.mp3 20,477 KB 21:48
2. 02_ Baz Amadam.mp3 25,230 KB 26:52
3. 03_ Asheghi Mehnate Besyar Keshid.mp3 6,574 KB 06:59
4. Cover.jpg 21 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 6\ (6) 49,643 KB
1. 01_ Besharat (Yadegare Khoone Sarv).mp3 14,192 KB 15:06
2. 02_ Irani.mp3 3,394 KB 03:35
3. 03_ Sepideh.mp3 4,354 KB 04:37
4. 04_ Zamaneh Ghoreye No Mizanad.mp3 27,614 KB 29:25
5. Cover 1.jpg 63 KB
6. Cover 2.jpg 26 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 7\ (16) 52,376 KB
1. 01_ Razme Moshtarak.mp3 2,527 KB 02:40
2. 02_ Khamoushi.mp3 4,557 KB 04:50
3. 03+ Mojdeye Zafar.mp3 3,325 KB 03:31
4. 04_ Mihan.mp3 5,002 KB 05:18
5. 05_ Asheghane Sarmast.mp3 8,101 KB 08:36
6. 06_ Sepideh.mp3 4,427 KB 04:41
7. 07 _Bekhan Hamvatan.mp3 3,901 KB 04:08
8. 08_ Piroozi(Bikalam).mp3 4,283 KB 04:32
9. 09_ Nishteman(Kordi).mp3 4,025 KB 04:16
10. 10_ Daliraneh.mp3 6,444 KB 06:50
11. 11_ Bardashti Az Dar Ghafas.mp3 5,342 KB 05:40
12. AlbumArt_{6BE6E087-FA6B-45DA-9491-8500E2B8F3D0}_Large.jpg 11 KB
13. AlbumArt_{6BE6E087-FA6B-45DA-9491-8500E2B8F3D0}_Small.jpg 3 KB
14. AlbumArtSmall.jpg 3 KB
15. Cover.jpg 415 KB
16. Folder.jpg 11 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 8\ (4) 50,441 KB
1. 01_ Az Kafam Raha.mp3 23,317 KB 24:50
2. 02_ Ey Baradarha Khabar Choon Mibarid Yoosofe Man.mp3 21,792 KB 23:12
3. 03_ Karevane Shahid.mp3 5,260 KB 05:35
4. Cover.jpg 73 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 9\ (7) 57,815 KB
1. 01_ Pishdaramad.mp3 6,341 KB 06:44
2. 02_ Daramado Kereshmeh.mp3 5,176 KB 05:29
3. 03_ Chahar Mezrab Zange Shotor Bahar Mast.mp3 2,853 KB 03:01
4. 04_ Ey Dar Miane Janamo Jan Az To BiKhabar.mp3 32,051 KB 34:09
5. 05_ Namadegano Raftegan.mp3 8,583 KB 09:07
6. 06_ Reng.mp3 2,761 KB 02:55
7. Cover.jpg 49 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 10\ (3) 49,236 KB
1. 01_Tarif.mp3 26,035 KB 27:44
2. 02_Tarif.mp3 23,162 KB 24:40
3. Cover.jpg 39 KB
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 11\ (3) 38,169 KB
1. Cover.jpg 115 KB
2. Trak 01.mp3 21,446 KB 22:50
3. Trak 02.mp3 16,608 KB 17:41
\- Other Albums\_Chavoosh\Chavoosh 12\ (3) 50,328 KB
1. 01_ Segaah.mp3 22,836 KB 24:19
2. 02_ Bayate Tork (Dashti).mp3 27,354 KB 29:08
3. Cover.jpg 137 KB
\- Other Albums\4 Mezrab\ (121) 119,188 KB
1. 01 Esfehan Ney Nahid.mp3 264 KB 30
2. 02 Abooata Tar Zarif.wma 556 KB 02:06.532
3. 03 Mahoor Santoor Payvar.wma 611 KB 02:19.199
4. 04 Hejaz Kamanche Badii.wma 597 KB 02:15.599
5. 05 Kreshme Avaz Karimi.wma 208 KB 39.653
6. 06 Saba 4MezrabeAbooata Violon.wma 466 KB 02:47.323
7. 07 Saba Grayli Setar.wma 1,430 KB 05:40.100
8. 08 ZardMalije.wma 1,578 KB 06:23.499
9. 09 Meshkatian Chakad.wma 1,225 KB 04:53.499
10. 10 Meshkatian Sarandaz.wma 645 KB 02:27.599
11. 11 Karimi Masnavi mokhalef chahargah.ram 428 KB
12. 12 Karimi Payvar Segah.wma 1,674 KB 10:51.284
13. 13 Karimi Payvar Tork.wma 3,679 KB 29:32.266
14. 14 Tar Vaziri Dashti.wma 853 KB 03:20.300
15. 15 Tar Alizadeh.mp3 193 KB 57
16. 17 DokhtarakeJhoolide Vaziri.wma 698 KB 02:40.999
17. 18 SegahMooye Alizadeh Setar.wma 676 KB 02:34.436
18. 19 GeryeRaBeMasti Aref.wma 2,663 KB 10:54.199
19. 20 Pejhvak Payvar Esmaili.wma 799 KB 03:06.399
20. 21 Goftogoo Payvar Saba.wma 785 KB 03:04.533
21. 23 Fariba Payvar.wma 851 KB 03:20.932
22. 24 PishdaramadeSegah Payvar.wma 885 KB 03:27.900
23. 25 TasnifeSareban Payvar Shajarian.wma 574 KB 02:09.599
24. 26 EyAman Aref.wma 1,316 KB 05:15.766
25. 27 AzKhooneJavanan Aref.mp3 1,122 KB 03:44
26. 28 Masnavi Bahari Kamanche.wma 957 KB 03:46.899
27. 29 Naghme Nahid Ney.wma 226 KB 42.800
28. 30 Shahnaz Shahnaz Tar.wma 752 KB 02:54.999
29. 31 4MezrabeShoor Payvar Tehrani.wma 1,089 KB 04:21.332
30. 32 ZarbieHoseyni Payvar.wma 771 KB 02:59.732
31. 33 SelseleyeMooyeDoost Shajarian.wma 1,109 KB 04:25.066
32. 34 RaghseMat Payvar Farhadpoor Esmaili.wma 1,024 KB 04:04.558
33. 35 AshkeMan Golpaygani.wma 1,012 KB 04:00
34. 36 HavaseMeykade Golpaygani.wma 917 KB 04:06.066
35. 37 MasteEshgh Golpaygani.wma 1,544 KB 06:13.699
36. 38 Alizade Tar Dashti.wma 700 KB 02:43.166
37. 39 Shoorangiz Alizade Nazeri.wma 1,455 KB 05:46.657
38. 40 Delshodegan Alizade Shajarian.wma 945 KB 03:43.766
39. 41 AdibKhansary.wma 880 KB 05:29.116
40. 42 AdibeKhansari Payvar Segah.wma 1,356 KB 10:37.833
41. 43 Adib Khansary Avaz.wma 1,259 KB 13:19.138
42. 44 Segah Shahidi.wma 539 KB 02:00.866
43. 45 PishdaramadeTork Shahnazi.wma 642 KB 02:27.433
44. 46 PishdaramadeMahoor Neydavood.wma 1,093 KB 04:20.300
45. 47 PishdaramadeDashti Maroofi.wma 681 KB 02:36.999
46. 48 PishdaramadeEsfehan Mahjoobi.wma 634 KB 02:26.133
47. 49 PishdaramadeAbooata DarvishKhan.wma 1,371 KB 05:31.233
48. 50 Pishdaramade4gah Mokhtari.wma 1,352 KB 05:26.033
49. 51 MoghaddameyeBidad Payvar.wma 309 KB 01:04.133
50. 52 PishdaramadNava Meshkatian.wma 2,039 KB 08:17.633
51. 53 Ghatar Dizel Tehrani.wma 883 KB 03:27.599
52. 54 TasnifeGhadimi Tehrani Shahnaz.wma 292 KB 01:36.827
53. 55 Mahoor Saket Jamshidi.wma 1,694 KB 06:51.499
54. 56 Baran Saket.wma 798 KB 03:05.599
55. 57 Capris24 Paganini Saket.wma 652 KB 02:29.766
56. 58 Segah Tajvidi Malek.wma 328 KB 01:08.399
57. 59 AgarMehreToRa Tajvidi Marzieh.wma 1,639 KB 06:37.033
58. 60 Bazgashte Tajvidi Delkash.wma 1,477 KB 05:56.799
59. 61 4MezrabeEsfehan.wma 919 KB 03:35.999
60. 62 4MezrabeEsfehan Payvar.wma 1,104 KB 04:23.732
61. 63 PashangKamkar.wma 845 KB 03:18.199
62. 64 Esmailzade Shoor.wma 816 KB 03:12.066
63. 65 Bahari Esfehan.wma 1,433 KB 05:45.933
64. 66 Farajpoori Homayoon.wma 1,125 KB 04:25.007
65. 67 NazdarDeli Shajarian.wma 697 KB 02:41.699
66. 68 BoteChin Shajarian Payvar.wma 1,047 KB 08:07.233
67. 69 DaramadeAbooata Pirniakan Tar.wma 300 KB 01:01.200
68. 70 Sayakhi Bahari Kamanche.wma 537 KB 02:00.333
69. 72 Masnavi Moosavi Ney.wma 582 KB 02:11.866
70. 73 KhosroShirin Davami.wma 210 KB 01:04.969
71. 74 TasnifeBahareDelkash DarvishKhan Shajarian.wma 1,183 KB 04:43.899
72. 75 ZanbooreAsal Korsakof Saket.wma 331 KB 01:09.566
73. 76 Fasane Bastami Saket.wma 944 KB 03:40.307
74. 77 RaghseIrani Saket.wma 963 KB 03:48.366
75. 78 Setar Saket.wma 324 KB 01:48.396
76. 79 GoftogooyeDel Dehlavi Tarif.wma 1,361 KB 05:28.833
77. 80 Somai Mahoor.wma 1,174 KB 04:41.932
78. 81 Golpooneha Bastami Parnia.wma 1,174 KB 04:41.932
79. 82 Somai Shoor.wma 1,044 KB 04:07.533
80. 83 RengeDashti Somai.wma 311 KB 01:03.932
81. 84 Meshkatian Bastami.ram 654 KB
82. 85 OfogheMehr Bastami Meshkatian.wma 1,369 KB 05:24.914
83. 86 KhazaneArezoo Bastami Majidian.wma 1,457 KB 05:52.533
84. 87 6Raghs TanzimeVaziri.wma 672 KB 02:34.732
85. 87 Bandbaz TanzimeKhaleghi.wma 291 KB 59.466
86. 88 Bandbaz TanzimeDehlavi.wma 235 KB 01:12.936
87. 89 RengeMahoor TanzimePayvar.wma 438 KB 01:35.666
88. 90 ParichehrOParizad TanzimeFarkhreddini.wma 691 KB 02:39.766
89. 91 DokhtarakeJhoolide TanzimeMeshkatian.wma 779 KB 03:01.333
90. 92 SabramAtaKon Homeyra Tajvidi.wma 938 KB 07:14.938
91. 93 DidiKeRosvaShodDelam Marzie Tajvidi.wma 854 KB 06:34.187
92. 94 MaraAsheghiSheyda Banan Tajvidi.wma 1,066 KB 08:16.456
93. 95 RaftamoBareSafarBastam Hayde Tajvidi.wma 777 KB 05:56.570
94. 96 AtasheKaravan Delkash Tajvidi.wma 941 KB 07:16.479
95. 97 PishdaramadeTork Meshkatian.wma 1,618 KB 06:31.599
96. 98 MorgheSahar NeyDavood Shajarian.wma 1,208 KB 04:48.399
97. 100 EyIran Khaleghi.wma 749 KB 02:54.200
98. 101 Abooata Shafiian.wma 547 KB 02:04.399
99. 102 Norooz Alizade.wma 482 KB 01:46.432
100. 103 SavaraneDashteOmid Alizade.wma 274 KB 54.466
101. 104 Esfehan Tar Vaziri.wma 1,635 KB 06:36.066
102. 105 Gonjeshk Vaziri.wma 915 KB 03:36.700
103. 106 RengeShooshtari Vaziri.wma 1,117 KB 04:27.866
104. 107 JhimnastikeMuzikal Vaziri.wma 778 KB 03:01.666
105. 108 RaheEshgh Vaziri Banan.wma 1,633 KB 06:37.233
106. 109 BasteDam Vaziri Roohangiz.wma 1,000 KB 03:58.033
107. 110 NimeShab Vaziri Vaziri.wma 1,824 KB 07:25.266
108. 111 DokhtareMan Vaziri.wma 2,507 KB 10:15.900
109. 112 Bandbaz Tar Vaziri.wma 1,378 KB 05:31.266
110. 114 RengeNaz Vaziri.wma 723 KB 02:48.632
111. 115 KharidareTo Vaziri Banan.wma 1,895 KB 07:41
112. 116 NimeShab Vaziri Vaziri2.wma 1,824 KB 07:25.266
113. 117 GoosheNeshin Vaziri Banan.wma 1,339 KB 05:22.732
114. 118 RengeSegah Vaziri.wma 436 KB 01:35.199
115. 119 AtasheDel TajEsfehani.wma 1,546 KB 06:15.166
116. 120 Bahari Esfehan.wma 1,433 KB 05:45.933
117. 121 Deylaman Banan.wma 1,055 KB 04:10.332
118. 122 Masnavi Bahari Kamanche.wma 957 KB 03:46.899
119. 123 Rahgozar SantoorFlut.wma 1,691 KB 06:50.966
120. 124 RazoNiaz Alizade Eftekhari.wma 1,439 KB 05:47.132
121. Info.doc 403 KB
\- Other Albums\37 Songs 37 Singers 37 Years\ (39) 241,358 KB
1. _Cover.jpg 211 KB
2. _رادیو در ایران.doc 426 KB
3. Ahdieh_ Noore Khoda.mp3 7,072 KB 06:00
4. BadieZadeh _ Khazan.mp3 7,529 KB 06:23
5. Banan_ Maro Asheghi Sheyda Toh Kardi.mp3 7,550 KB 08:01
6. Dariush Rafii_ Mastaaneh.mp3 2,971 KB 03:08
7. Delkash_ Be Kenaaram Benishin.mp3 7,110 KB 07:33
8. Elaaheh_ Kahbeyeh Delhaa.mp3 6,693 KB 07:06
9. Farrah_ Ouu Niamad.mp3 7,980 KB 06:46
10. Ghamar_ Amaan Az in Del.mp3 6,129 KB 06:30
11. Ghavami _ Sargashteh.mp3 6,010 KB 06:23
12. Giti_ Tabir.mp3 6,953 KB 05:54
13. Golpa_ Shekasteh.mp3 8,246 KB 08:46
14. Googoosh_Vakhti Toh Nisti.mp3 5,243 KB 05:33
15. Hayede _ Azaadeh.mp3 6,644 KB 05:38
16. Homeira_ Sabram Atab Kon.mp3 6,757 KB 07:10
17. Iraj_ Naz Afarin.mp3 5,297 KB 03:44
18. Jamal Vafaee_Setareh Bakht.mp3 4,817 KB 04:05
19. Kouros SarhangZadeh _ Shabgard.mp3 6,194 KB 05:15
20. Mahasti _ Aankeh Delam Raa.mp3 8,641 KB 09:11
21. Mahmoodi Khansari _ Morghe Shabahang.mp3 11,397 KB 09:41
22. Mahmoud Nouri _Dar Khamoushihaayeh Saahel.mp3 3,312 KB 03:30
23. Marzieh_ Mowjeh Aatash.mp3 5,818 KB 06:10
24. Masoudi _ Lakoodaneh.mp3 3,883 KB 03:17
25. Molouk Zarrabi _ Che Khosh Seide Delam Kardi.mp3 7,606 KB 06:27
26. Molouk Zarrabi_ che khosh sei.mp3 7,607 KB 06:27
27. Nader Golchin_ Morghe Sahar.mp3 5,502 KB 04:40
28. Parvin_Ghoghaayeh Setaarehgaan.mp3 5,858 KB 06:13
29. Pooran_ Sobh Shod Baaz.mp3 8,403 KB 07:08
30. Ramesh_ Afsaneh Magoo.mp3 5,812 KB 04:56
31. RohAngiz_ Ahd Shekan.mp3 3,762 KB 03:11
32. RouhBakhsh_ Gole Pamchal.mp3 3,980 KB 03:22
33. Roya_ Dele Bigonah.mp3 7,686 KB 06:31
34. Shajarian_ Cheshme Narges.mp3 12,698 KB 10:48
35. Sima Bina_ Leila Khanoum.mp3 6,508 KB 06:54
36. Taajeh Esfahani_ Ranghaayeh Tabiat.mp3 9,512 KB 10:07
37. Vafaai _ Seteaarehyeh Bakht.mp3 3,816 KB 04:02
38. Vigen_ Mahtab.mp3 3,558 KB 03:46
39. Yasamin_ Sahra Neshin.mp3 6,162 KB 06:32
\- Other Albums\37 Years at Radio Iran\ (19) 17,941 KB
1. 01_amaan_az_in_del_(ghamar).wma 1,049 KB 06:35.127
2. 02_shod_khazaan__badi_zade_.wma 1,027 KB 06:26.193
3. 03_che_khosh_seyd_delam_kard__molook_zarrahi_.wma 1,037 KB 06:30.138
4. 04_ranghaye_tabiat__taaj_.wma 1,600 KB 10:12.022
5. 05_ahd_shekan__rooh_angiz_.wma 538 KB 03:13.358
6. 06_maraa_asheghi_sheyda_to_kardi__banaan_.wma 1,282 KB 08:06.765
7. 07_gole_paamchaal_(roohbakhsh).wma 567 KB 03:24.485
8. 08_sargashteh_(ghavaami).wma 1,028 KB 06:26.847
9. 09_be_kenaram_benshin_(delkash).wma 1,200 KB 07:33.799
10. 10_mastaaneh_(rafi'ee).wma 537 KB 03:13.070
11. 11_moje_atash_(marziyeh).wma 998 KB 06:14.961
12. 12_dar_khamooshi_haye_saahel_(nouri).wma 592 KB 03:34.542
13. 13_oo_nayaamad_(farah).wma 1,086 KB 06:49.259
14. 14_Ghoghaaye_Setaregan_(Parvin).wma 1,006 KB 06:17.625
15. 15_Mahtaab_(Viguen).wma 633 KB 03:50.870
16. 16_Sobh_Shod_Baaz_(Pooran).wma 1,140 KB 07:10.941
17. 17_Sahraa_Neshin_(Yasamin).wma 1,054 KB 06:36.982
18. 18_Ka'beye_Delhaa_(Elaahe).wma 1,141 KB 07:11.124
19. 37Years at Radio Iran.doc 426 KB
\- Other Albums\44 Golden Hits\CD 1\ (13) 66,496 KB
1. 01 -  Aashegh Mashoo.mp3 5,810 KB 06:10
2. 02 -  Nashkan Delam Raacom.mp3 2,584 KB 02:43
3. 03 -  Dar Havaaye Ghafas.mp3 5,791 KB 06:08
4. 04 -  Asb Majaar.mp3 4,751 KB 05:02
5. 05 - Doaa.mp3 5,335 KB 05:39
6. 06 - Shokoofeh Haa.mp3 4,279 KB 04:32
7. 07 -  Maadar.mp3 5,438 KB 05:46
8. 08 -Parastoo.mp3 4,136 KB 04:23
9. 09 - Nefrin.mp3 4,798 KB 05:05
10. 10 -  Goryzaan.mp3 11,445 KB 12:10
11. 11 -  Chaa Chaa Chaa.mp3 8,135 KB 05:43
12. 12 -  Laalaai.mp3 3,773 KB 03:59
13. Cover.jpg 222 KB
\- Other Albums\44 Golden Hits\CD 2\ (12) 46,464 KB
1. 01 -Khaab.mp3 4,113 KB 04:21
2. 02 - Zir Baraan.mp3 3,093 KB 03:16
3. 03 -  Kabutar Ba Kabutar.mp3 4,044 KB 04:17
4. 04 -  Arezoo.mp3 3,334 KB 03:31
5. 05 - Parastoo Jaan.mp3 3,908 KB 04:08
6. 06 - Savar Savar.mp3 1,890 KB 01:59
7. 07 - Shahr Tehroon.mp3 5,615 KB 05:57
8. 08 - A Khataa.mp3 3,733 KB 03:57
9. 09 - Khoosheh Haa.mp3 4,715 KB 05:00
10. 10 - I Alasoon Valasoon.mp3 8,336 KB 08:51
11. 11 - P Aroos Tehran.mp3 3,462 KB 03:39
12. Cover.jpg 222 KB
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\ (1) 758,540 KB
<CD_1> <DIR>
<CD_2> <DIR>
<CD_3> <DIR>
<CD_4> <DIR>
<CD_5> <DIR>
<CD_6> <DIR>
<CD_7> <DIR>
<CD_8> <DIR>
<CD_9> <DIR>
<CD_10> <DIR>
<CD_11> <DIR>
<CD_12> <DIR>
1. Info.docx 541 KB
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_1\ (11) 75,091 KB
1. A. Shahidi_ Zendegi.mp3 9,025 KB 09:35
2. Abdol Ali Vaziri_ Nemidoni.mp3 8,055 KB 08:33
3. Banan_ Elaheye Naz.mp3 7,746 KB 08:14
4. Dariush Rafiee_Zohre.mp3 8,286 KB 08:48
5. Ghavami_Pari kojaayi.mp3 6,511 KB 06:55
6. Hossein Ghavami_ Sargashte.mp3 5,980 KB 06:21
7. J. Badizade_Shod Khazan.mp3 6,050 KB 06:25
8. Jalal Taj Esfehani_Atashe Del.mp3 5,903 KB 06:16
9. Kouros Sarhang Zade_ Shabgard.mp3 5,026 KB 05:20
10. M. Khansari_ Morghe Shabahang.mp3 7,968 KB 08:28
11. M. R. Shajarian_ Morghe Sahar.mp3 4,542 KB 04:49
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_2\ (11) 58,991 KB
1. A. Rashidi_ Cheshm Be Rah.mp3 4,903 KB 05:12
2. H. Aghili_habahang.mp3 4,394 KB 04:39
3. Iraj_Sham o  Gol Parvaneh.mp3 5,581 KB 05:55
4. Jamal Vafayi_ Setareye Bakht.mp3 3,966 KB 04:12
5. M.HomayounPour_ Navaye Chopan.mp3 5,091 KB 05:24
6. Manouchehr Shafiee_ Yare Shirazi.mp3 3,050 KB 03:13
7. N. Masoudi_ Nefrin Bar Masti.mp3 3,861 KB 04:05
8. Nader Golchin_ Khal O Zolf.mp3 8,506 KB 09:02
9. Shahram Nazeri_ Karavan.mp3 5,472 KB 05:48
10. Shajarian_Bote Chin.mp3 7,657 KB 08:08
11. Zande Vakil_Ey Zolfe Sar Kajat.mp3 6,508 KB 06:54
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_3\ (12) 61,601 KB
1. Delkash_Mehmanat Konam.mp3 5,054 KB 05:21
2. Farah_ Entezar.mp3 6,644 KB 07:03
3. Hayde_Raftam.mp3 5,156 KB 05:28
4. Homeyra_ Be Donbale Del.mp3 6,967 KB 07:24
5. Mahasti_An Ke Delam Ra.mp3 8,230 KB 08:45
6. Marziieh_ IKabeye Delhaa.mp3 4,463 KB 04:44
7. Molok Zarabi_ Raana.mp3 2,904 KB 03:04
8. Parvin _ Ghoghaye Setaregan.mp3 6,082 KB 06:27
9. Pooran_Kie Kie Dar Mizane.mp3 3,787 KB 04:00
10. Rohbaksh_Dame Garag Bodam.mp3 2,835 KB 02:59
11. Shams_Nargese Shiraz.mp3 3,054 KB 03:13
12. Yasamin_Har Ke Ra Didam.mp3 6,425 KB 06:49
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_4\ (12) 66,400 KB
1. Abdol Ali Vaziri_ Bi Khabar.mp3 6,561 KB 06:58
2. Abdolvahab Shahidi_ Az To Bogzashtam.mp3 8,162 KB 08:40
3. Amin Olah Rashidi_ Sepide.mp3 4,098 KB 04:20
4. BadiZade_ Gol Pone Nana Pone.mp3 3,488 KB 03:41
5. Banan_ Hasti.mp3 6,970 KB 07:24
6. Dariush Rafiee_ Bi Khabar.mp3 3,611 KB 03:49
7. Eghbal Azar_ Che Shorha.mp3 3,630 KB 03:50
8. Golpa_Havase Meykade.mp3 4,802 KB 05:05
9. Hossein Ghavami_ Javani.mp3 7,025 KB 07:27
10. Khansari_ Doaye Del.mp3 6,345 KB 06:44
11. Shajarian_ Sayeye Larzan.mp3 5,766 KB 06:07
12. Taje Esfehani _ Ranghaye Tabiaat.mp3 5,942 KB 06:18
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_5\ (12) 65,132 KB
1. Delkash_ Baz Gashte.mp3 5,689 KB 06:02
2. Elahe_ Zamaneye Ma.mp3 7,318 KB 07:46
3. Farah_ Soze saz.mp3 5,952 KB 06:19
4. G. M. Vaziri_Nargese Mast.mp3 3,460 KB 03:39
5. Marzieh_ Minaye Shekaste.mp3 6,965 KB 07:24
6. Molok Zarabi_Bi Del.mp3 6,339 KB 06:44
7. Naahid_Ghorobe Kohestan.mp3 3,012 KB 03:11
8. Parvin_ Peyke Sahari.mp3 6,227 KB 06:36
9. Pooran_Dasti Nagirad Daste Man.mp3 5,652 KB 06:00
10. Roh Angiz_Che Shavad Gar Fekani.mp3 3,766 KB 03:59
11. Roya_Dele Bigonah.mp3 6,346 KB 06:44
12. Shams_Meye Mina.mp3 4,405 KB 04:40
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_6\ (17) 73,235 KB
1. Afsaneye Zendegi.mp3 3,874 KB 04:06
2. Az Man Bogzar.mp3 2,527 KB 02:40
3. Bordi Az Yadam.mp3 4,770 KB 05:03
4. Boye Joye Molian.mp3 5,670 KB 06:01
5. Faregh Az Degaran.mp3 2,927 KB 03:05
6. Hasood.mp3 3,662 KB 03:52
7. Kamtar Az Shane.mp3 3,930 KB 04:09
8. Ko Bakhte Boland.mp3 4,406 KB 04:40
9. Raftam.mp3 6,372 KB 06:46
10. Raghib.mp3 4,650 KB 04:55
11. Rosvaye Zamane.mp3 5,146 KB 05:27
12. Shab Miayi.mp3 4,654 KB 04:56
13. Shirin & Farhad.mp3 3,225 KB 03:24
14. Tajdide Ahd.mp3 5,613 KB 05:57
15. To Shahedi Ey Gham.mp3 4,061 KB 04:18
16. Yaram Sho.mp3 3,157 KB 03:20
17. Ye Shab Ye Roz.mp3 4,590 KB 04:52
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_7\ (9) 57,458 KB
1. Ahdieh_ Shame Sozan.mp3 5,730 KB 06:05
2. Delkash_Be Kenaram Beneshin.mp3 7,394 KB 07:51
3. Giti_Asheghane.mp3 4,027 KB 04:16
4. Hengame Akhavan_ Moseme Gol.mp3 9,350 KB 09:56
5. Marzieh_Ashke Man.mp3 6,060 KB 06:26
6. Parisa_Tanha To Beman.mp3 6,775 KB 07:11
7. Ramesh_ Foroghe Vafa.mp3 4,635 KB 04:55
8. Sima Bina_ Aziz Beshin  Kenarom.mp3 6,457 KB 06:51
9. Simin Ghanem _Besozan.mp3 7,032 KB 07:28
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_8\ (15) 66,234 KB
1. Aref_Daryacheye Noor.mp3 4,240 KB 04:29
2. Dariush_ Rahgozare Omr.mp3 3,167 KB 03:21
3. Emad Ram_ Farangis.mp3 4,275 KB 04:31
4. Faramarz Aslani_ Ahoye Vahshi.mp3 5,470 KB 05:48
5. Fereidoon Fouroghi_ Niaaz.mp3 4,266 KB 04:31
6. Golnaraghi_ Mara Bebos.mp3 5,947 KB 06:18
7. Golnaraghi_ Setare Mord.mp3 2,764 KB 02:55
8. Jamshid Sheybani_ Simin Bari.mp3 4,709 KB 04:59
9. Kourosh Yaghmaee_Gole Yakh.mp3 4,239 KB 04:29
10. Manouchehr Sakhayi_ Namzadi.mp3 5,377 KB 05:42
11. Mehrpouya_ Marge Ghoo.mp3 4,890 KB 05:11
12. Mohammad Nouri_Arezoha.mp3 4,785 KB 05:04
13. Ravanbakash_ Bad Goman.mp3 4,368 KB 04:37
14. Sattar_Hamsafar.mp3 4,070 KB 04:18
15. Vigen_ Mahtab.mp3 3,670 KB 03:53
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_9\ (12) 52,977 KB
1. Ahdieh_ Ashegh Shodam Man.mp3 5,290 KB 05:36
2. Delkash_Ashegham Man.mp3 1,807 KB 01:54
3. Elaheh_ Farib.mp3 4,781 KB 05:04
4. Giti_Dare Misoze Tanam.mp3 5,561 KB 05:54
5. GooGoosh _ Dele Tangam Benale.mp3 4,523 KB 04:47
6. Haydeh_Tanha Ba Golha.mp3 4,924 KB 05:13
7. Neli_Aroosake Shekasteh.mp3 5,626 KB 05:58
8. Pari Zangene_Paeez.mp3 5,471 KB 05:48
9. Pooran_ Zendegi.mp3 3,094 KB 03:16
10. Ramesh _Mitoni.mp3 4,172 KB 04:25
11. Sima Bina_ Parastoye Naze Man.mp3 4,343 KB 04:36
12. Simin Ghanem_Gole Goldon.mp3 3,385 KB 03:35
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_10\ (19) 68,752 KB
1. Aghasi_ Mara Ba Degari.mp3 3,159 KB 03:20
2. Ahdieh_Khater Khah.mp3 3,014 KB 03:11
3. Ali Nazari_Nazi.mp3 3,626 KB 03:50
4. Amir Rasaee _ Dastmale Dastet.mp3 3,448 KB 03:39
5. D. Maghami _ Vay Omram.mp3 4,636 KB 04:55
6. Elaheh_ Pashne Tala.mp3 3,840 KB 04:04
7. Firooze_ Shakheye Sonbol.mp3 3,154 KB 03:20
8. Ghasem Jebbeli_ Maryam.mp3 3,638 KB 03:51
9. Git_Gole Maryam.mp3 3,987 KB 04:13
10. Hamedaniyan_ Baba Karam.mp3 2,830 KB 02:59
11. Hassan Shojaee_ Meykhoone.mp3 2,744 KB 02:54
12. Iraj Mahdian_ Asemone Kabod.mp3 4,226 KB 04:28
13. Iraj_Alef , Be.mp3 2,468 KB 02:36
14. Jamal Vafaee_ Tirom Tirom.mp3 4,893 KB 05:11
15. Manouchehr Sakhaee_ Kalagha.mp3 3,011 KB 03:11
16. Pooran _ Ashkam Done Done.mp3 4,562 KB 04:50
17. Roohparvar_Tange Delet.mp3 4,376 KB 04:38
18. Soosan_ Nemishe.mp3 3,639 KB 03:51
19. Tajik_ Nakhlestan.mp3 3,501 KB 03:42
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_11\ (12) 46,466 KB
1. Aref_ Noor e omid.mp3 4,101 KB 04:21
2. Dariush _ Cheshme man.mp3 4,665 KB 04:56
3. Farokhzad _ Man Che Hastam.mp3 2,650 KB 02:47
4. Googoosh_ Hamzad.mp3 2,970 KB 04:10
5. Habib_Shahla.mp3 3,024 KB 03:11
6. Hayedeh_ Gole sangam.mp3 5,158 KB 05:29
7. K. Yaghmaaee _Tavalod e sedaa.mp3 4,189 KB 04:26
8. Marjan_ Ooni Ke Mikhasti.mp3 5,127 KB 05:26
9. Maziar_ Mahigir.mp3 4,890 KB 04:09
10. Ramesh_ Roodkhooneha.mp3 2,835 KB 03:59
11. Ramesh_Gofteh Goye Sabz.mp3 3,964 KB 04:12
12. Shahrokh_Gharibeh.mp3 2,892 KB 03:03
\- Other Albums\50 Saal Mosighi\CD_12\ (15) 65,663 KB
1. Afsar Shahidi_Jodai.mp3 5,887 KB 06:15
2. Banan _ Raaze Negaah.mp3 3,220 KB 10:54
3. Betti_ Aeineye Cheshat.mp3 3,405 KB 03:36
4. Elaheh_ Naa Mehrabooni.mp3 3,548 KB 03:45
5. F. Foroughi _Hamishe Ghayeb.mp3 4,055 KB 04:17
6. F. Moshiri _ Parvaz.mp3 3,273 KB 04:36
7. Farokhzad_ Daro Va Nemikonam.mp3 3,150 KB 03:19
8. Fereshteh _ Hadise Eshghe.mp3 6,017 KB 04:15
9. Golhaye Rangarang _- Elaheh & Ghavami.mp3 2,888 KB 09:46
10. Golpa_Delam Gerefteh.mp3 7,843 KB 08:21
11. Golpa_Mooye Sepid.mp3 4,029 KB 04:16
12. Marjaan_ Kavire Del.mp3 4,242 KB 04:29
13. Nasrin_ To Aziztarin Azizi Vase Man.mp3 3,554 KB 03:46
14. Pooran_ Ghoroore Shekasteh.mp3 4,553 KB 04:49
15. Shahrokh_ Paeez.mp3 6,001 KB 06:22
\- Other Albums\100 Saal Avaz\CD_1\ (13) 68,288 KB
1. 01_Nava Shekaste Kuchak.mp3 3,289 KB 03:28
2. 02_Mahur.mp3 6,642 KB 07:03
3. 03_Bayat Esfahan.mp3 5,711 KB 06:03
4. 04_Mahur.mp3 2,509 KB 02:39
5. 05_Chahargah.mp3 9,775 KB 10:23
6. 06_Homayun.mp3 8,522 KB 09:03
7. 07_Dashti-Abu Ata.mp3 6,081 KB 06:27
8. 08_Dogah.mp3 2,787 KB 02:56
9. 09_Mahur.mp3 3,868 KB 04:05
10. 10_Segah.mp3 6,198 KB 06:35
11. 11_Mahur.mp3 4,405 KB 04:40
12. 12_Homayun-Mahur.mp3 5,603 KB 05:56
13. 13_Segah.mp3 2,899 KB 03:03
\- Other Albums\100 Saal Avaz\CD_2\ (10) 68,256 KB
1. 01_Segah.mp3 7,009 KB 07:26
2. 02_Dashti.mp3 7,662 KB 08:08
3. 03_Dashti.mp3 8,708 KB 09:15
4. 04_Homayun.mp3 6,608 KB 07:01
5. 05_Dashti.mp3 6,191 KB 06:34
6. 06_Abu Ata.mp3 6,702 KB 07:07
7. 07_Bayat Kord.mp3 3,485 KB 03:41
8. 08_Abu Ata.mp3 3,869 KB 04:06
9. 09_Abu Ata.mp3 10,321 KB 10:58
10. 10_Bayat Tork.mp3 7,700 KB 08:11
\- Other Albums\100 Saal Avaz\CD_3\ (9) 64,986 KB
1. 01_Bayat Tork.mp3 7,529 KB 08:00
2. 02_Dashtestani.mp3 7,203 KB 07:39
3. 03_Shur.mp3 10,641 KB 11:19
4. 04_Masnavi Bayat Tork.mp3 4,132 KB 04:22
5. 05_Masnavi Bayat Tork.mp3 3,339 KB 03:32
6. 06_Dashti.mp3 8,247 KB 08:46
7. 07_Segah.mp3 3,824 KB 04:03
8. 08_Chahargah.mp3 7,123 KB 07:34
9. 09_Bayat Tork.mp3 12,948 KB 13:46
\- Other Albums\100 Saal Mosighi\CD_1\ (13) 68,288 KB
1. 01.Qoli Khan Shahi (Nava-Shekasteye Kuchak).mp3 3,289 KB 03:28
2. 02.Qorban Khan (Mahur).mp3 6,642 KB 07:03
3. 03.Saadatman Qomi (Bayat-e Esfahan).mp3 5,711 KB 06:03
4. 04.Seyyed Rahim (Mahur).mp3 2,509 KB 02:39
5. 05.Seyyed Ahmad Khan (Chahargah).mp3 9,775 KB 10:23
6. 06.Abolhasan Eqbal Azar (Homayun).mp3 8,522 KB 09:03
7. 07.Jenab Damavandi (Dashti-Abu Ata).mp3 6,081 KB 06:27
8. 08.Ali Khan Nayebossaltaneh (Dogah).mp3 2,787 KB 02:56
9. 09.Nakisa (Mahur).mp3 3,868 KB 04:05
10. 10.Seyyed Ali-Asghar Kordestani (Segah).mp3 6,198 KB 06:35
11. 11.Hasan_Khan_Sanjelani_(Mahur).mp3 4,405 KB 04:40
12. 12.Seyyed Hoseyn Taherzadeh (Homayun-Mahur).mp3 5,603 KB 05:56
13. 13.Abdollah Davami (Segah).mp3 2,899 KB 03:03
\- Other Albums\100 Saal Mosighi\CD_2\ (10) 68,256 KB
1. 01.Ali Mostowfian (Segah).mp3 7,009 KB 07:26
2. 02.Rajab-Ali Amiri Fallah (Dashti).mp3 7,662 KB 08:08
3. 03.Esmail Adib Khansari.mp3 8,708 KB 09:15
4. 04.Jalal Taj-Esfahani (Homayun).mp3 6,608 KB 07:01
5. 05.Ruhangiz(Dashti).mp3 6,191 KB 06:34
6. 06.Qamarolmoluk Vaziri (Abu Ata).mp3 6,702 KB 07:07
7. 07.Mohammad Rasai (Bayat-e Kord).mp3 3,485 KB 03:41
8. 08.Reza-Qoli Mirza Zelli (Abu Ata).mp3 3,869 KB 04:06
9. 09.Hoseyn Qavami (Abu Ata).mp3 10,321 KB 10:58
10. 10.Yunes Dardashti (Bayat-e Tork).mp3 7,700 KB 08:11
\- Other Albums\100 Saal Mosighi\CD_3\ (9) 64,986 KB
1. 01.Mohammad Taherpur (Bayat-e Tork).mp3 7,529 KB 08:00
2. 02.Jahansuz Dadbeh (Dashtestani).mp3 7,203 KB 07:39
3. 03.Gholam-Hoseyn Banan.mp3 10,641 KB 11:19
4. 04.Seyyad_Javad_Zabihi_(Masnavi-Bayat_Tork).mp3 4,132 KB 04:22
5. 05.Mahmud Karimi (Masnavi-Bayat Tork).mp3 3,339 KB 03:32
6. 06.Mahmud Mahmudi Khansari (Dashti).mp3 8,247 KB 08:46
7. 07.Razavi Sarvestani (Segah).mp3 3,824 KB 04:03
8. 08.Rambod Sodeyf (Chahargah).mp3 7,123 KB 07:34
9. 09.Mohammad-Reza Shajarian (Bayat-e Zand).mp3 12,948 KB 13:46
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\ (1) 331,970 KB
<CD_1> <DIR>
<CD_2> <DIR>
<CD_3> <DIR>
<CD_4> <DIR>
<CD_5> <DIR>
1. Cover.jpg 24 KB
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_1\ (1) 70,163 KB
<Bayat e Esfahan> <DIR>
<Homayoon> <DIR>
1. 186tasnif.pdf 2,498 KB
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_1\Bayat e Esfahan\ (20) 38,545 KB
1. 01. Track 1.mp3 1,365 KB 01:25
2. 02. Track 2.mp3 1,338 KB 01:24
3. 03. Track 3.mp3 2,800 KB 02:57
4. 04. Track 4.mp3 2,100 KB 02:12
5. 05. Track 5.mp3 1,688 KB 01:46
6. 06. Track 6.mp3 2,807 KB 02:58
7. 07. Track 7.mp3 1,463 KB 01:32
8. 08. Track 8.mp3 1,719 KB 01:48
9. 09. Track 9.mp3 2,056 KB 02:10
10. 10. Track 10.mp3 3,313 KB 03:30
11. 11. Track 11.mp3 1,625 KB 01:42
12. 12. Track 12.mp3 2,451 KB 02:35
13. 13. Track 13.mp3 1,858 KB 01:57
14. 14. Track 14.mp3 1,169 KB 01:13
15. 15. Track 15.mp3 1,420 KB 01:29
16. 16. Track 16.mp3 2,102 KB 02:12
17. 17. Track 17.mp3 2,639 KB 02:47
18. 18. Track 18.mp3 1,858 KB 01:57
19. 19. Track 19.mp3 1,425 KB 01:29
20. 20. Track 20.mp3 1,349 KB 01:24
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_1\Homayoon\ (20) 29,120 KB
1. 21. Track 21.mp3 1,432 KB 01:30
2. 22. Track 22.mp3 1,579 KB 01:39
3. 23. Track 23.mp3 1,307 KB 01:22
4. 24. Track 24.mp3 1,461 KB 01:31
5. 25. Track 25.mp3 1,362 KB 01:25
6. 26. Track 26.mp3 1,355 KB 01:25
7. 27. Track 27.mp3 1,572 KB 01:39
8. 28. Track 28.mp3 2,103 KB 02:12
9. 29. Track 29.mp3 1,181 KB 01:13
10. 30. Track 30.mp3 1,139 KB 01:11
11. 31. Track 31.mp3 1,103 KB 01:08
12. 32. Track 32.mp3 2,105 KB 02:13
13. 33. Track 33.mp3 2,106 KB 02:13
14. 34. Track 34.mp3 1,291 KB 01:21
15. 35. Track 35.mp3 1,633 KB 01:42
16. 36. Track 36.mp3 1,318 KB 01:22
17. 37. Track 37.mp3 1,590 KB 01:40
18. 38. Track 38.mp3 719 KB 44
19. 39. Track 39.mp3 2,088 KB 02:12
20. 40. Track 40.mp3 678 KB 41
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_2\ (1) 72,291 KB
<Afshari> <DIR>
<Dashti> <DIR>
1. 186tasnif-CD2.pdf 2,195 KB
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_2\Afshari\ (21) 37,261 KB
1. 01. Track 1.mp3 1,224 KB 01:16
2. 02. Track 2.mp3 1,975 KB 02:04
3. 03. Track 3.mp3 1,987 KB 02:05
4. 04. Track 4.mp3 1,381 KB 01:26
5. 05. Track 5.mp3 674 KB 41
6. 06. Track 6.mp3 1,913 KB 02:00
7. 07. Track 7.mp3 1,432 KB 01:30
8. 08. Track 8.mp3 2,404 KB 02:32
9. 09. Track 9.mp3 2,504 KB 02:38
10. 10. Track 10.mp3 2,279 KB 02:24
11. 11. Track 11.mp3 1,548 KB 01:37
12. 12. Track 12.mp3 1,496 KB 01:34
13. 13. Track 13.mp3 1,481 KB 01:33
14. 14. Track 14.mp3 1,980 KB 02:05
15. 15. Track 15.mp3 2,427 KB 02:33
16. 16. Track 16.mp3 1,560 KB 01:38
17. 17. Track 17.mp3 2,006 KB 02:06
18. 18. Track 18.mp3 2,747 KB 02:54
19. 19. Track 19.mp3 1,622 KB 01:42
20. 20. Track 20.mp3 837 KB 51
21. 21. Track 21.mp3 1,784 KB 01:52
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_2\Dashti\ (18) 32,835 KB
1. 22. Track 22.mp3 1,837 KB 01:55
2. 23. Track 23.mp3 1,997 KB 02:06
3. 24. Track 24.mp3 2,513 KB 02:39
4. 25. Track 25.mp3 2,122 KB 02:14
5. 26. Track 26.mp3 2,172 KB 02:17
6. 27. Track 27.mp3 1,455 KB 01:31
7. 28. Track 28.mp3 2,186 KB 02:18
8. 29. Track 29.mp3 715 KB 44
9. 30. Track 30.mp3 1,296 KB 01:21
10. 31. Track 31.mp3 1,681 KB 01:45
11. 32. Track 32.mp3 1,595 KB 01:40
12. 33. Track 33.mp3 2,095 KB 02:12
13. 34. Track 34.mp3 1,452 KB 01:31
14. 35. Track 35.mp3 1,987 KB 02:05
15. 36. Track 36.mp3 1,841 KB 01:56
16. 37. Track 37.mp3 1,912 KB 02:00
17. 38. Track 38.mp3 2,171 KB 02:17
18. 39. Track 39.mp3 1,809 KB 01:54
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_3\Abooata\ (15) 24,738 KB
1. 28. Track 28.mp3 907 KB 56
2. 29. Track 29.mp3 2,125 KB 02:14
3. 30. Track 30.mp3 825 KB 51
4. 31. Track 31.mp3 1,443 KB 01:30
5. 32. Track 32.mp3 1,107 KB 01:09
6. 33. Track 33.mp3 1,764 KB 01:51
7. 34. Track 34.mp3 1,854 KB 01:57
8. 35. Track 35.mp3 909 KB 56
9. 36. Track 36.mp3 3,003 KB 03:10
10. 37. Track 37.mp3 1,538 KB 01:36
11. 38. Track 38.mp3 1,636 KB 01:43
12. 39. Track 39.mp3 1,183 KB 01:14
13. 40. Track 40.mp3 1,569 KB 01:38
14. 41. Track 41.mp3 2,772 KB 02:55
15. 42. Track 42.mp3 2,104 KB 02:13
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_3\Mahur\ (27) 47,293 KB
1. 01. Track 1.mp3 1,996 KB 02:06
2. 02. Track 2.mp3 1,690 KB 01:46
3. 03. Track 3.mp3 1,396 KB 01:27
4. 04. Track 4.mp3 833 KB 51
5. 05. Track 5.mp3 2,533 KB 02:40
6. 06. Track 6.mp3 1,894 KB 01:59
7. 07. Track 7.mp3 1,397 KB 01:27
8. 08. Track 8.mp3 1,460 KB 01:31
9. 09. Track 9.mp3 1,476 KB 01:32
10. 10. Track 10.mp3 2,935 KB 03:06
11. 11. Track 11.mp3 2,511 KB 02:39
12. 12. Track 12.mp3 1,972 KB 02:04
13. 13. Track 13.mp3 1,536 KB 01:36
14. 14. Track 14.mp3 1,378 KB 01:26
15. 15. Track 15.mp3 1,474 KB 01:32
16. 16. Track 16.mp3 3,739 KB 03:57
17. 17. Track 17.mp3 2,080 KB 02:11
18. 18. Track 18.mp3 1,309 KB 01:22
19. 19. Track 19.mp3 1,125 KB 01:10
20. 20. Track 20.mp3 1,439 KB 01:30
21. 21. Track 21.mp3 1,638 KB 01:43
22. 22. Track 22.mp3 1,183 KB 01:14
23. 23. Track 23.mp3 1,183 KB 01:14
24. 24. Track 24.mp3 1,796 KB 01:53
25. 25. Track 25.mp3 1,419 KB 01:29
26. 26. Track 26.mp3 2,252 KB 02:22
27. 27. Track 27.mp3 1,649 KB 01:43
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_4\Segah\ (17) 31,299 KB
1. 01. Track 1.mp3 1,947 KB 02:03
2. 02. Track 2.mp3 1,384 KB 01:26
3. 03. Track 3.mp3 2,011 KB 02:07
4. 04. Track 4.mp3 967 KB 01:00
5. 05. Track 5.mp3 2,963 KB 03:08
6. 06. Track 6.mp3 1,074 KB 01:07
7. 07. Track 7.mp3 2,365 KB 02:29
8. 08. Track 8.mp3 1,495 KB 01:34
9. 09. Track 9.mp3 1,617 KB 01:41
10. 10. Track 10.mp3 2,005 KB 02:06
11. 11. Track 11.mp3 1,642 KB 01:43
12. 12. Track 12.mp3 863 KB 53
13. 13. Track 13.mp3 2,159 KB 02:16
14. 14. Track 14.mp3 3,267 KB 03:27
15. 15. Track 15.mp3 2,514 KB 02:39
16. 16. Track 16.mp3 1,266 KB 01:19
17. 17. Track 17.mp3 1,762 KB 01:51
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_4\Shoor\ (22) 36,660 KB
1. 18. Track 18.mp3 1,333 KB 01:23
2. 19. Track 19.mp3 2,388 KB 02:31
3. 20. Track 20.mp3 3,086 KB 03:15
4. 21. Track 21.mp3 823 KB 51
5. 22. Track 22.mp3 969 KB 01:00
6. 23. Track 23.mp3 1,775 KB 01:52
7. 24. Track 24.mp3 1,487 KB 01:33
8. 25. Track 25.mp3 3,416 KB 03:37
9. 26. Track 26.mp3 1,723 KB 01:48
10. 27. Track 27.mp3 945 KB 58
11. 28. Track 28.mp3 1,131 KB 01:10
12. 29. Track 29.mp3 1,915 KB 02:00
13. 30. Track 30.mp3 1,656 KB 01:44
14. 31. Track 31.mp3 1,743 KB 01:49
15. 32. Track 32.mp3 2,608 KB 02:45
16. 33. Track 33.mp3 2,384 KB 02:30
17. 34. Track 34.mp3 890 KB 55
18. 35. Track 35.mp3 1,870 KB 01:58
19. 36. Track 36.mp3 1,268 KB 01:19
20. 37. Track 37.mp3 1,219 KB 01:16
21. 38. Track 38.mp3 1,339 KB 01:24
22. 39. Track 39.mp3 692 KB 42
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_5\Bayat e Turk\ (10) 18,395 KB
1. 10. Track 10.mp3 1,395 KB 01:27
2. 11. Track 11.mp3 1,507 KB 01:34
3. 12. Track 12.mp3 2,460 KB 02:35
4. 13. Track 13.mp3 1,379 KB 01:26
5. 14. Track 14.mp3 2,222 KB 02:20
6. 15. Track 15.mp3 2,026 KB 02:08
7. 16. Track 16.mp3 2,527 KB 02:40
8. 17. Track 17.mp3 1,987 KB 02:05
9. 18. Track 18.mp3 1,546 KB 01:37
10. 19. Track 19.mp3 1,346 KB 01:24
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_5\Chahargah\ (9) 16,273 KB
1. 01. Track 1.mp3 1,751 KB 01:50
2. 02. Track 2.mp3 1,092 KB 01:08
3. 03. Track 3.mp3 1,409 KB 01:28
4. 04. Track 4.mp3 2,218 KB 02:20
5. 05. Track 5.mp3 2,118 KB 02:13
6. 06. Track 6.mp3 2,991 KB 03:09
7. 07. Track 7.mp3 1,348 KB 01:24
8. 08. Track 8.mp3 1,854 KB 01:57
9. 09. Track 9.mp3 1,491 KB 01:33
\- Other Albums\186 Classical Tasnif\CD_5\Nava va Roha\ (8) 14,834 KB
1. 20. Track 20.mp3 2,429 KB 02:33
2. 21. Track 21.mp3 2,283 KB 02:24
3. 22. Track 22.mp3 754 KB 46
4. 23. Track 23.mp3 2,072 KB 02:10
5. 24. Track 24.mp3 2,183 KB 02:18
6. 25. Track 25.mp3 1,640 KB 01:43
7. 26. Track 26.mp3 2,476 KB 02:36
8. 27. Track 27.mp3 998 KB 01:02
\- Other Albums\Anthology of World Music Iran\ (13) 100,644 KB
<CD 1> <DIR>
<CD 2> <DIR>
1. Cover 1.JPG 82 KB
2. Cover 2.jpg 169 KB
3. Cover 3.JPG 187 KB
4. Cover 4.JPG 199 KB
5. Cover 5.JPG 166 KB
6. Cover 6.jpg 218 KB
7. Cover 7.JPG 66 KB
8. Cover 8.jpg 60 KB
9. Cover 9.JPG 172 KB
10. Cover 10.jpg 201 KB
11. Cover 11.JPG 64 KB
12. Cover 12.JPG 51 KB
13. Cover 13.jpg 77 KB
\- Other Albums\Anthology of World Music Iran\CD 1\ (4) 50,503 KB
1. 01_ Chahargah.mp3 5,694 KB 06:02
2. 02_ Saadi_ Segah.mp3 19,237 KB 20:29
3. 03_ Dashti.mp3 4,787 KB 05:04
4. 04_Bayat e Esfahan.mp3 20,784 KB 22:08
\- Other Albums\Anthology of World Music Iran\CD 2\ (6) 48,429 KB
1. 01_Dombak Solo.mp3 3,510 KB 03:43
2. 02_ Segah.mp3 17,329 KB 18:27
3. 03_ Isphahan.mp3 5,893 KB 06:15
4. 04_ Mystic Poem of Araqi.mp3 8,259 KB 08:46
5. 05_ Bhatriyari.mp3 7,986 KB 08:29
6. 06_ Abu Ata_Hejaz.mp3 5,452 KB 05:47
\- Other Albums\Baba Aziz\CD 1\ (14) 57,373 KB
1. 01 - Hamza Shakur - Maryam.mp3 6,318 KB 05:21
2. 02 - Levon Minassian - Bab Aziz.mp3 7,296 KB 06:11
3. 03 -Salar Aghili - Poem Of The Butterflies.mp3 1,578 KB 01:19
4. 04 -Tempus Fugit - Salvacci Denducci Pace.mp3 8,542 KB 07:15
5. 05 - Haroun Teboul - Zikr.mp3 5,874 KB 04:58
6. 06 - Haroun Teboul - Poem Of The Atoms.mp3 2,780 KB 02:20
7. 07 -Sharmila Roy - You Created The Night I Ma.mp3 9,220 KB 07:50
8. 08 -Jp Nergararian - Ishtar.mp3 1,990 KB 01:40
9. 09 -Kevan Chemirani - Song Of The Red Dervish.mp3 2,668 KB 02:14
10. 10 -Salar Aghili - Poem Of The Atoms 2.mp3 2,764 KB 02:19
11. 11 -Michel Guay - Dream Of The Palace.mp3 3,170 KB 02:40
12. 12 -Ali Khan - The Wedding.mp3 5,068 KB 04:17
13. Cover 1.jpg 49 KB
14. Cover 2.jpg 55 KB
\- Other Albums\Baba Aziz\CD 2\ (14) 57,080 KB
1. 01 Salar Aghili - You Created The Night I Ma.mp3 1,600 KB 01:20
2. 02 Aziz Mian - Ya Habib.mp3 13,226 KB 11:15
3. 03 Ghazal Shakeri - Man O To.mp3 1,470 KB 01:13
4. 04 Abadan Wife - Percussion.mp3 2,248 KB 01:53
5. 05 Ayay E Del - Satara's Solo.mp3 2,250 KB 01:53
6. 06 Woman In A Mosque - Ya Allah.mp3 9,284 KB 07:53
7. 07 Mohammed Azald - Ayan Gorundi.mp3 5,100 KB 04:19
8. 08 Ghazal Shakeri - Song Of The Red Dervish.mp3 4,224 KB 03:34
9. 09 Ashigh Hay E Tabriz - Song To The Prophet.mp3 3,916 KB 00
10. 10 Ayay E Del Ayay E Del - Mast E Kalandar.mp3 4,818 KB 04:04
11. 11 Golam Ali - Ay Ashegan.mp3 5,872 KB 04:58
12. 12 Divana - Divana.mp3 2,966 KB 02:30
13. Cover 1.jpg 49 KB
14. Cover 2.jpg 55 KB
\- Other Albums\Baraneh Pashang\ (2) 12,880 KB
1. Pashang 1.mp3 6,478 KB 27:32
2. Pashang 2.mp3 6,402 KB 27:12
\- Other Albums\Bazm Haghani\ (12) 68,006 KB
1. 01 - Track.MP3 7,979 KB 08:29
2. 02 - Track.MP3 4,608 KB 04:53
3. 03 - Track.MP3 5,642 KB 05:59
4. 04 - Track.MP3 3,464 KB 03:40
5. 05 - Track.MP3 4,655 KB 04:56
6. 06 - Track.MP3 4,093 KB 04:20
7. 07 - Track.MP3 11,164 KB 11:52
8. 08 - Track.MP3 8,244 KB 08:46
9. 09 - Track.MP3 5,459 KB 05:47
10. 10 - Track.MP3 2,467 KB 02:36
11. 11 - Track.MP3 4,107 KB 04:21
12. 12 - Track.MP3 6,124 KB 06:30
\- Other Albums\Classical Music of Iran\ (11) 69,053 KB
1. 01 Dastgah of Mahour.mp3 8,864 KB 09:27
2. 02 Avaz of Bayate Esfahan.mp3 7,252 KB 07:43
3. 03 Avaz of Afshari.mp3 3,086 KB 03:16
4. 04 Dastgah of Shour.mp3 10,354 KB 11:02
5. 05 Dastgah of Chahargah.mp3 4,586 KB 04:52
6. 06 Dastgah of Homayoun.mp3 4,245 KB 04:30
7. 07 Dastgah of Segah.mp3 10,890 KB 11:36
8. 08 Avaz of Bayate Tork.mp3 5,791 KB 06:09
9. 09 Avaz of Abu Ata.mp3 8,880 KB 09:28
10. 10 Avaz of Dashti.mp3 5,085 KB 05:24
11. Cover.jpg 22 KB
\- Other Albums\Ganje Sookhteh - Ghajar Music\Ganje Sookhteh 1\ (32) 54,523 KB
1. 01.mp3 1,239 KB 01:17
2. 02.mp3 1,645 KB 01:43
3. 03.mp3 2,004 KB 02:06
4. 04.mp3 1,227 KB 01:16
5. 05.mp3 1,161 KB 01:12
6. 06.mp3 2,158 KB 02:16
7. 07.mp3 1,093 KB 01:08
8. 08.mp3 2,281 KB 02:24
9. 09.mp3 640 KB 39
10. 10.mp3 2,320 KB 02:26
11. 11.mp3 1,467 KB 01:32
12. 12.mp3 2,653 KB 02:48
13. 13.mp3 890 KB 55
14. 14.mp3 512 KB 31
15. 15.mp3 1,175 KB 01:13
16. 16.mp3 885 KB 55
17. 17.mp3 378 KB 22
18. 18.mp3 1,340 KB 01:24
19. 19.mp3 1,011 KB 01:03
20. 20.mp3 914 KB 56
21. 21.mp3 1,701 KB 01:47
22. 22.mp3 522 KB 31
23. 23.mp3 2,585 KB 02:43
24. 24.mp3 3,550 KB 03:45
25. 25.mp3 1,932 KB 02:02
26. 26.mp3 3,451 KB 03:39
27. 27.mp3 1,927 KB 02:01
28. 28.mp3 3,682 KB 03:54
29. 29.mp3 4,267 KB 04:31
30. 30.mp3 3,582 KB 03:47
31. Cover 1.jpg 67 KB
32. Cover 2.jpg 266 KB
\- Other Albums\Ganje Sookhteh - Ghajar Music\Ganje Sookhteh 2\ (26) 57,299 KB
1. 01.mp3 2,483 KB 02:37
2. 02.mp3 1,897 KB 01:59
3. 03.mp3 3,332 KB 03:31
4. 04.mp3 1,683 KB 01:46
5. 05.mp3 3,619 KB 03:50
6. 06.mp3 1,401 KB 01:28
7. 07.mp3 3,499 KB 03:42
8. 08.mp3 1,250 KB 01:18
9. 09.mp3 3,401 KB 03:36
10. 10.mp3 1,859 KB 01:57
11. 11.mp3 3,406 KB 03:36
12. 12.mp3 713 KB 44
13. 13.mp3 1,512 KB 01:35
14. 14.mp3 3,394 KB 03:35
15. 15.mp3 1,195 KB 01:14
16. 16.mp3 3,381 KB 03:34
17. 17.mp3 1,149 KB 01:11
18. 18.mp3 3,342 KB 03:32
19. 19.mp3 1,343 KB 01:24
20. 20.mp3 3,363 KB 03:33
21. 21.mp3 1,362 KB 01:25
22. 22.mp3 3,402 KB 03:36
23. 23.mp3 1,215 KB 01:16
24. 24.mp3 3,398 KB 03:35
25. Cover 1.jpg 403 KB
26. Cover 2.jpg 298 KB
\- Other Albums\Ganje Sookhteh - Ghajar Music\Ganje Sookhteh 3\ (30) 59,455 KB
1. 01.mp3 635 KB 39
2. 02.mp3 714 KB 44
3. 03.mp3 2,903 KB 03:04
4. 04.mp3 1,427 KB 01:29
5. 05.mp3 3,609 KB 03:49
6. 06.mp3 984 KB 01:01
7. 07.mp3 3,125 KB 03:18
8. 08.mp3 726 KB 44
9. 09.mp3 3,174 KB 03:21
10. 10.mp3 608 KB 37
11. 11.mp3 3,614 KB 03:49
12. 12.mp3 979 KB 01:01
13. 13.mp3 2,679 KB 02:49
14. 14.mp3 4,031 KB 04:16
15. 15.mp3 947 KB 59
16. 16.mp3 3,390 KB 03:35
17. 17.mp3 1,240 KB 01:17
18. 18.mp3 3,066 KB 03:14
19. 19.mp3 854 KB 53
20. 20.mp3 3,292 KB 03:29
21. 21.mp3 1,429 KB 01:29
22. 22.mp3 2,940 KB 03:06
23. 23.mp3 1,135 KB 01:11
24. 24.mp3 2,960 KB 03:07
25. 25.mp3 1,354 KB 01:25
26. 26.mp3 2,960 KB 03:07
27. 27.mp3 884 KB 55
28. 28.mp3 3,044 KB 03:13
29. Cover 1.jpg 403 KB
30. Cover 2.jpg 347 KB
\- Other Albums\Ganje Sookhteh - Ghajar Music\Ganje Sookhteh 4\ (28) 57,436 KB
1. 01.mp3 725 KB 44
2. 02.mp3 381 KB 22
3. 03.mp3 2,659 KB 02:48
4. 04.mp3 779 KB 48
5. 05.mp3 3,499 KB 03:42
6. 06.mp3 953 KB 59
7. 07.mp3 2,376 KB 02:30
8. 08.mp3 419 KB 25
9. 09.mp3 3,500 KB 03:42
10. 10.mp3 1,261 KB 01:19
11. 11.mp3 2,720 KB 02:52
12. 12.mp3 1,294 KB 01:21
13. 13.mp3 3,374 KB 03:34
14. 14.mp3 1,301 KB 01:21
15. 15.mp3 3,002 KB 03:10
16. 16.mp3 742 KB 45
17. 17.mp3 3,454 KB 03:39
18. 18.mp3 1,685 KB 01:46
19. 19.mp3 3,501 KB 03:42
20. 20.mp3 1,208 KB 01:15
21. 21.mp3 3,647 KB 03:51
22. 22.mp3 1,573 KB 01:39
23. 23.mp3 4,365 KB 04:37
24. 24.mp3 2,946 KB 03:06
25. 25.mp3 2,144 KB 02:15
26. 26.mp3 3,205 KB 03:23
27. Cover 1.jpg 404 KB
28. Cover 2.jpg 322 KB
\- Other Albums\Ganje Sookhteh - Ghajar Music\Ganje Sookhteh 5\ (28) 56,265 KB
1. 01.mp3 810 KB 50
2. 02.mp3 2,863 KB 03:01
3. 03.mp3 1,769 KB 01:51
4. 04.mp3 2,807 KB 02:58
5. 05.mp3 963 KB 01:00
6. 06.mp3 2,791 KB 02:57
7. 07.mp3 1,126 KB 01:10
8. 08.mp3 3,052 KB 03:13
9. 09.mp3 728 KB 45
10. 10.mp3 1,691 KB 01:46
11. 11.mp3 359 KB 21
12. 12.mp3 3,079 KB 03:15
13. 13.mp3 602 KB 36
14. 14.mp3 2,754 KB 02:54
15. 15.mp3 758 KB 46
16. 16.mp3 2,579 KB 02:43
17. 17.mp3 2,083 KB 02:11
18. 18.mp3 3,363 KB 03:33
19. 19.mp3 1,715 KB 01:48
20. 20.mp3 3,396 KB 03:35
21. 21.mp3 2,043 KB 02:09
22. 22.mp3 3,564 KB 03:46
23. 23.mp3 1,443 KB 01:30
24. 24.mp3 3,470 KB 03:40
25. 25.mp3 2,183 KB 02:18
26. 26.mp3 3,535 KB 03:44
27. Cover 1.jpg 404 KB
28. Cover 2.jpg 336 KB
\- Other Albums\Iranian Music Revolution\ (23) 18,538 KB
1. 01.WMA 597 KB 02:17.216
2. Abu Atta (Saz Va Avaz).WMA 1,491 KB 06:02.112
3. Avaz Dar Goosheh Hejaz.WMA 1,068 KB 04:15.772
4. Avaz Shooshtari (With Kamancheh).MP3 3,047 KB 07:22
5. Bayat Tork.WMA 495 KB 01:52.220
6. Chahar Mezrab Shur (Pirniakan).WMA 828 KB 03:15.288
7. Che Shoor Haa.WMA 1,593 KB 06:27.544
8. Deylaman.WMA 1,463 KB 05:55.328
9. Eshgh Daanad (Avaz Abu Atta).WMA 2,436 KB 09:59.424
10. Ghajar.mp3 301 KB 17
11. Kereshmeh.mp3 94 KB 01:10
12. Khosravani (Mahoor).WMA 378 KB 40.566
13. Majles Afrooz.mp3 54 KB 29
14. Moghadameh Geraili.mp3 95 KB 01:12
15. Payame Nasim.WMA 1,228 KB 04:56.080
16. Pish Zangooleh (Chahar Gaah).WMA 354 KB 49.533
17. Renge Shahr Ashoob.mp3 835 KB 13:50
18. Shahnaaz.mp3 81 KB 57
19. Shahnaaz_1.mp3 81 KB 57
20. Taknavazi  Kamancheh.MP3 465 KB 01:04
21. Taknavazi  Setaar (zolfonoon).MP3 993 KB 02:21
22. Zangooleh (Chahar Gaah).WMA 393 KB 42.399
23. سیر تحول موسیقی در ایران.doc 168 KB
\- Other Albums\Maktabe Tare Tabriz\ (35) 50,799 KB
1. 01 Track 1.mp3 1,017 KB 01:03
2. 02 Track 2.mp3 3,060 KB 03:14
3. 03 Track 3.mp3 1,702 KB 01:47
4. 04 Track 4.mp3 1,201 KB 01:15
5. 05 Track 5.mp3 1,348 KB 01:24
6. 06 Track 6.mp3 1,034 KB 01:04
7. 07 Track 7.mp3 1,826 KB 01:55
8. 08 Track 8.mp3 917 KB 57
9. 09 Track 9.mp3 1,243 KB 01:18
10. 10 Track 10.mp3 2,747 KB 02:54
11. 11 Track 11.mp3 2,019 KB 02:07
12. 12 Track 12.mp3 1,618 KB 01:42
13. 13 Track 13.mp3 768 KB 47
14. 14 Track 14.mp3 2,834 KB 03:00
15. 15 Track 15.mp3 1,378 KB 01:26
16. 16 Track 16.mp3 440 KB 26
17. 17 Track 17.mp3 2,591 KB 02:44
18. 18 Track 18.mp3 487 KB 29
19. 19 Track 19.mp3 1,147 KB 01:11
20. 20 Track 20.mp3 1,406 KB 01:28
21. 21 Track 21.mp3 994 KB 01:02
22. 22 Track 22.mp3 1,596 KB 01:40
23. 23 Track 23.mp3 5,995 KB 06:23
24. 24 Track 24.mp3 409 KB 24
25. 25 Track 25.mp3 1,776 KB 01:52
26. 26 Track 26.mp3 1,772 KB 01:52
27. 27 Track 27.mp3 1,228 KB 01:17
28. 28 Track 28.mp3 1,103 KB 01:09
29. 29 Track 29.mp3 1,096 KB 01:08
30. 30 Track 30.mp3 1,485 KB 01:33
31. 31 Track 31.mp3 666 KB 41
32. 32 Track 32.mp3 1,539 KB 01:37
33. Cover 1.jpg 97 KB
34. Cover 2.jpg 196 KB
35. Cover 3.jpg 64 KB
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 01 (CDA)\ (13) 74,176 KB
1. Abbas MehrPouya - Nasim Sard e Mehregan.mp3 4,645 KB 04:55
2. Abbas Montajem Shirazi - Raanandeh.mp3 3,042 KB 03:13
3. Abdolali Vaziri - bikhabar.mp3 6,562 KB 06:58
4. Abdolali Vaziri - Nemidooni.mp3 8,056 KB 08:33
5. Abdolvahab Shahidi - Valaye Ali.mp3 7,998 KB 08:30
6. AbdolVahab Shahidi - Zendegi.mp3 7,605 KB 08:05
7. Abdolvahab Shahidi&Elaheh - Laleye Atashin.mp3 8,138 KB 08:39
8. Adib Khansari - Homayoun,Daramad.mp3 5,740 KB 06:05
9. Afkham Mohajer - Omre Gozaran.mp3 9,243 KB 09:51
10. Afsar Shahidi - Ghabile.mp3 3,798 KB 04:01
11. Afsar Shahidi - Jodaee.mp3 5,952 KB 06:19
12. Afshin Moghaddam - Asemoon.mp3 3,239 KB 03:25
13. Cover.JPG 160 KB
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 01 (CDB)\ (13) 58,107 KB
1. Cover.JPG 159 KB
2. Javad Badi zadeh - Farvardin.mp3 5,835 KB 06:11
3. Javad Badi zadeh - Gol Pouneh Na-ena Pouneh.mp3 3,488 KB 03:41
4. Javad Badi zadeh - Mashin-e Mashdi Mamdali.mp3 4,102 KB 04:20
5. Javad Badiee Zade - Shod Khazan.mp3 5,678 KB 06:01
6. Javad Yasari - Madar.mp3 8,053 KB 08:33
7. Javad Yasari - Sepeideh Dam.mp3 4,546 KB 04:49
8. KaarGosha - Bote Chin.MP3 3,059 KB 03:14
9. Keyvan - Ghamar.MP3 4,238 KB 04:29
10. Khaledi - Seday Dar.mp3 5,188 KB 05:31
11. Khatere Parvaneh - Yaram Moshkel Pasande.mp3 4,395 KB 04:39
12. Kouros SarhangZadeh -  Dige Ashegh Shodan Fayde Nadare.mp3 5,231 KB 05:33
13. Kouros SarhangZadeh - Be Souye To.mp3 4,135 KB 04:23
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 02 (CDA)\ (13) 56,078 KB
1. Afshin Moghaddam - Mosafer.mp3 3,575 KB 03:47
2. Ahdieh - Choun Saghare Por Ze Meyam.mp3 5,762 KB 06:07
3. Ahdieh - Delam Tangeh.mp3 4,259 KB 04:30
4. Ahmad Azad - Mast.mp3 3,244 KB 03:25
5. Ahmad Azad - Roum Nemishe.mp3 5,918 KB 06:17
6. Akbar Golpayegani - Mooye Sepid.mp3 4,030 KB 04:16
7. Akbar Golpaygani - Ashke Man.mp3 5,849 KB 06:12
8. Ali Nazari - Nazi.mp3 3,627 KB 03:50
9. AliReza Eftekhari - Shour e Asheghane.MP3 5,750 KB 06:06
10. Aminollah Rashidi - Chashm Be Rah.mp3 4,904 KB 05:12
11. Aminollah Rashidi - Zin Ranje JanSouzam.MP3 4,611 KB 04:53
12. Amir Aram - Gonjshkake AshiMashi.mp3 4,391 KB 04:40
13. Cover.JPG 158 KB
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 02 (CDB)\ (13) 61,235 KB
1. Cover.JPG 160 KB
2. Kouros SarhangZadeh - DelBar.mp3 5,416 KB 05:44
3. Kourosh Yaghmaei - Khaar.MP3 6,591 KB 07:00
4. Kourosh Yaghmaei - Reyhan.MP3 3,594 KB 03:48
5. M.R.Shajarian - Bad e Saba Bar Gol Gozar Kon.MP3 7,952 KB 08:27
6. M.R.Shajarian - Dar In Saraye BiKasi.mp3 6,575 KB 06:59
7. M.R.Shajarian - Gonbade Mina.mp3 3,022 KB 03:12
8. M.R.Shajarian - Mara Chashmist Khoun Afshan.mp3 4,307 KB 04:33
9. M.R.Shajarian - Mobtala(Tasnif).mp3 4,291 KB 04:32
10. M.R.Shajarian - Nava(Gorouh Sheyda).mp3 7,779 KB 08:16
11. M.R.Shajarian - Pirio Mareke Giri.mp3 2,693 KB 02:50
12. Mahasti - Darya.MP3 3,875 KB 04:06
13. Mahasti - Jodaee.MP3 4,980 KB 05:17
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 03 (CDA)\ (13) 57,843 KB
1. Amir Rasaee - Dastmale Daset.mp3 3,449 KB 03:39
2. Anis - Mordab.mp3 10,763 KB 11:27
3. Aref - Entezaar.mp3 3,354 KB 03:32
4. Aref&Ahdiye - Dastet nakhore Beh Dastam.mp3 3,207 KB 03:23
5. Artoush - Ghamgeen.mp3 4,126 KB 04:22
6. Artoush - Parastesh.mp3 4,983 KB 05:17
7. AshourPour - JingeJan.mp3 3,483 KB 03:41
8. Atta - Maryam.mp3 8,294 KB 08:49
9. Azita - Dostet Daaram.mp3 2,926 KB 03:05
10. Beti -  Nazr.mp3 3,731 KB 03:57
11. Bijan Mofid - Gol e Gandoom.mp3 3,901 KB 04:08
12. Cover.JPG 151 KB
13. Dariuosh - Mosabeb.mp3 5,474 KB 05:48
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 03 (CDB)\ (13) 58,928 KB
1. Cover.JPG 158 KB
2. Mahasti - Madar.MP3 4,875 KB 05:10
3. Mahmoud Vasfi - Chera Aashegh Shodam.mp3 3,960 KB 04:12
4. Mahmoudi Khansari - To Ra Nadidan e Ma Gham Nabashad.MP3 5,168 KB 05:29
5. Manouchehr Homayoun Pour - Navay e Choupan.mp3 5,091 KB 05:24
6. Manouchehr Sakhaee - Parastoo.mp3 4,096 KB 04:20
7. Mansour Tehrani - Yare Dabestaniye Man.MP3 4,020 KB 04:15
8. Marjan -  Ey Vatan.MP3 4,350 KB 04:36
9. Marjan - Ki Seda Kard Mano.mp3 3,492 KB 03:41
10. Maryam Jalali(Sali) - Shaghayegh.MP3 6,289 KB 06:40
11. Marziye - Az Man Bogzar.mp3 4,211 KB 04:28
12. Marziye - Didi Ke Rosva Shod Delam.mp3 6,107 KB 06:29
13. Masoud Bakhtiari - Kabk Tar.mp3 7,112 KB 07:33
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 04 (CDA)\ (13) 72,245 KB
1. Cover.JPG 156 KB
2. Dariuosh - Talafi.mp3 4,317 KB 04:34
3. Dariuosh Rafiei - Anche Dar Gozashte Kardm.MP3 11,724 KB 12:28
4. Dariuosh Rafiei - Rouzegarist.MP3 6,659 KB 07:04
5. Davood Maghami - Divane Shodam.mp3 5,723 KB 06:04
6. Davood Maghami - Geryeh Che Hasel.mp3 4,829 KB 05:07
7. Davood Maghami - Madar.mp3 6,389 KB 06:47
8. DelAram - Nayoomadi.mp3 5,330 KB 05:39
9. DelKash - Be Kenaram Benshin.mp3 7,361 KB 07:49
10. Delkash - Saaz e Shekasteh.mp3 5,730 KB 06:05
11. DelKash&Vigen - Bordi Az Yadam.mp3 4,750 KB 05:02
12. Ebi - Hielat Raha Kon.mp3 5,146 KB 05:27
13. Ebi - Khorshid Dar Mordab.mp3 4,131 KB 04:22
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 04 (CDB)\ (13) 56,058 KB
1. Cover.JPG 53 KB
2. Maziar - Gol e Gandom.MP3 4,082 KB 04:19
3. Maziar - Iran Iran.mp3 5,567 KB 05:54
4. Minoo Javan - Day Balal.mp3 2,625 KB 02:46
5. Moein - Baz Amadam(www.BiDel.ir).MP3 5,065 KB 05:23
6. Mohammad Nouri - Golnar.mp3 5,053 KB 05:22
7. Mohammad Nouri - Iran Iran.mp3 6,867 KB 07:17
8. Mohammad Nouri - KHatereha(Bi Aaraam).MP3 2,996 KB 03:10
9. Mohammad Nouri - Kouch.mp3 6,558 KB 06:58
10. Mohsen - Daram Az Yade To Miram.mp3 4,167 KB 04:25
11. Molook Zarrabi - Ranaa.mp3 2,905 KB 03:04
12. Molouke Zarabi - Che Khosh Seyde Delam Kardi.mp3 6,098 KB 06:28
13. Molud Zehtab - Marde Man.mp3 4,021 KB 04:16
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 05 (CDA)\ (13) 57,975 KB
1. Cover.JPG 155 KB
2. Eghbal Azar - Che Shourha.mp3 3,612 KB 03:49
3. Elahe - Afsane Barg Ha.mp3 3,281 KB 03:28
4. Elahe - Kabeyeh Delhaa.mp3 6,693 KB 07:06
5. Elahe - Rosvaye Zamane.mp3 4,160 KB 04:24
6. Elahe Hamidi - Maryam Jan.mp3 5,717 KB 06:05
7. Elahe Hamidi - Nisti Hala.mp3 4,232 KB 04:29
8. Elham - (LoveStory)(Farsi).mp3 4,152 KB 04:24
9. Emad Ram - Farangis.mp3 4,275 KB 04:31
10. Emad Ram - Jaan Leili.mp3 7,271 KB 07:43
11. Emad Ram - Khoushe Chin.mp3 2,485 KB 02:37
12. Emad Ram - Sokouti Ke Shekast.mp3 7,616 KB 08:05
13. Emil Sayan - Soltaan e Ghalbhaa.mp3 4,326 KB 04:35
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 05 (CDB)\ (13) 49,740 KB
1. Cover.JPG 156 KB
2. Monir Vakili - Mamdali Shir Ali Mardon.mp3 3,696 KB 03:54
3. Monir Vakili - To Bia.mp3 3,090 KB 03:16
4. Morteza - Eshgh Zood Gozar.mp3 3,240 KB 03:25
5. NaAshena - Shab e Roya(Dour Az Rouyat).MP3 9,057 KB 09:37
6. Nader Golchin - Amad No Bahar.mp3 3,521 KB 03:43
7. Nader Golchin - Morghe Sahar.mp3 4,427 KB 04:41
8. Nahid - Chashme Yari.mp3 4,645 KB 04:55
9. Nahid - Ghamo Ghose.mp3 4,357 KB 04:37
10. Naser - To Doroghhatam ghashange.mp3 3,578 KB 03:47
11. Naser Masoudi - Leyli.mp3 3,620 KB 03:50
12. Nasrin - In Ke Goftan Nadare.mp3 3,116 KB 03:17
13. Nasrin - Tabe Rahaee.mp3 3,237 KB 03:25
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 06 (CDA)\ (13) 60,926 KB
1. Cover.JPG 156 KB
2. Faezeh - Mano Tanhaa Nazaar.mp3 5,085 KB 05:23
3. Fahimeh - Khodahafez Tehran.mp3 4,488 KB 04:45
4. Farah - Ou Nayamad.mp3 6,383 KB 06:46
5. Faramarz Aslani - Ey Ahouye Vahshi.mp3 5,606 KB 05:57
6. Faramarz Parsi - Tehran Tehran.mp3 4,585 KB 04:52
7. Farhad - Khasteam.mp3 4,370 KB 04:38
8. Farhad - Khoda Gozasht Zour Too Bazouhamoon.mp3 3,581 KB 03:47
9. Farzin - Bahoune.MP3 5,122 KB 05:26
10. Farzin - Tang Delam.MP3 4,638 KB 04:55
11. Fataneh - Ashegh Shodam Dobare.MP3 6,667 KB 07:05
12. Fereshteh - Mageh Az Sangeh Delam.mp3 7,595 KB 08:04
13. Fereydoun Farokhzad - Man Chehastam.mp3 2,650 KB 02:47
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 06 (CDB)\ (13) 47,061 KB
1. Cover.JPG 154 KB
2. Nazi Afshar - Rizeh Rizeh.mp3 4,819 KB 05:07
3. Neli - Chon Baz Aaee.mp3 3,342 KB 03:32
4. Nematollah Aghasi - Bot Parast.mp3 3,155 KB 03:20
5. Nematollah Aghasi - Maro Ba Digari.mp3 3,159 KB 03:20
6. Ounik - Cheshm Asaly.mp3 4,020 KB 04:15
7. Pari Maleki - Sepideh.mp3 4,473 KB 04:44
8. Pari Zangeneh - Aftab Mahtab.mp3 3,621 KB 03:50
9. Pari Zangeneh - Khazaan.mp3 4,595 KB 04:52
10. Parisa - Chashmeh Bi Sormeh.mp3 5,163 KB 05:28
11. Parisa - Gusheye Deylaman.mp3 1,151 KB 01:12
12. Parisa - Hamcho Farhad.MP3 5,071 KB 05:23
13. Parisa - Pire Farzane.mp3 4,337 KB 04:35
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 07 (CDA)\ (13) 55,382 KB
1. Cover.JPG 159 KB
2. Fereydoun Foroughi - Kouche Shahre Delam.MP3 6,581 KB 06:59
3. Firooze - Shakheye Sonbol.mp3 3,154 KB 03:20
4. Geloria Rouhani - Aziz Beshin Be Kenarom.MP3 6,164 KB 06:32
5. Geloria Rouhani - Sabze Firouze.MP3 4,158 KB 04:24
6. Ghamaroalmolok Vaziri - Nargese Mast.mp3 3,384 KB 03:34
7. Ghamarol Molouk Vaziri - Atashi Dar Sine Daram.mp3 2,902 KB 03:04
8. Ghasem Jebbeli - Maryam.mp3 3,638 KB 03:51
9. Ghazaal - Hamoumi.mp3 2,139 KB 02:15
10. Gholam Hossein Banan - Ey Iran.mp3 3,824 KB 04:03
11. Gholam Hossine Banan - BalaKesh.mp3 4,584 KB 04:51
12. GholamHossein Banan -  Gerye Kon.mp3 6,166 KB 06:33
13. GholamHossein Banan - Che ShourHa.MP3 8,528 KB 09:04
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 07 (CDB)\ (13) 56,489 KB
1. Cover.JPG 154 KB
2. Parisa - Tanha To Beman.mp3 6,777 KB 07:12
3. Parivash - Sheydaee.mp3 6,339 KB 06:44
4. Parvin - Darde Eshgh o Entezar.MP3 5,968 KB 06:21
5. Parvin - Gogaye Setaregan.mp3 5,260 KB 05:34
6. Parvin - vafa.mp3 4,528 KB 04:48
7. Pouneh - Shanidan Ki  Bovad  Manand Didadn.mp3 2,985 KB 03:09
8. Pouran - Niloufar.mp3 5,120 KB 05:26
9. Pouran - Zendegi Ay Zendegi.mp3 3,242 KB 03:25
10. Ramesh - Gerye Nakon.mp3 3,254 KB 03:26
11. Ramesh - Madar.mp3 5,133 KB 05:26
12. Rashin - Khodaya Baroun.mp3 3,200 KB 03:23
13. RavanBakhsh - Limouye Shiraz.mp3 4,528 KB 04:48
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 08 (CDA)\ (13) 68,451 KB
1. Cover.JPG 158 KB
2. GholamHossein Banan - Elaheye Naz.mp3 7,538 KB 08:00
3. GholamHossein Banan - Karevan.mp3 17,591 KB 18:44
4. GholamHossein Banan - Khoushe Chin.mp3 2,539 KB 02:40
5. GholamHossein Banan&Marziye - Bouye Jouye Moulian.mp3 5,596 KB 05:56
6. Gita - Ageh Eshgh Hamineh.mp3 5,075 KB 05:23
7. Giti - Gerye.mp3 5,184 KB 05:30
8. Googoosh - Dar Emtedad Shab.MP3 1,747 KB 01:50
9. Googoosh - Ghese Gouye Pire Shahr.MP3 4,246 KB 04:30
10. Habib - Bebar Ey Barf.MP3 3,985 KB 04:13
11. Habib - Shabhaay e Gham Aabaad.mp3 5,261 KB 05:35
12. Hasan Khayatbashi - Tarkam Makon.mp3 4,084 KB 04:19
13. Hassan GolNaraghi - Mara Bebous.mp3 5,448 KB 05:47
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 08 (CDB)\ (13) 52,060 KB
1. Cover.JPG 154 KB
2. Razavi Sarvestani - Ey Mahe Man.MP3 4,165 KB 04:24
3. Rouhbakhsh - Geleh Az To.mp3 4,232 KB 04:29
4. RouhBakhsh - Gol e PamChal.mp3 3,175 KB 03:21
5. RouhParvar - Oun Kiye.mp3 4,607 KB 04:53
6. Roxana - Shab Khis.mp3 3,946 KB 04:11
7. Roya - Be Khater Avar.mp3 5,651 KB 06:00
8. Roya - Ghesseh.mp3 5,418 KB 05:45
9. Sattar - Gol e Sang.mp3 3,283 KB 03:28
10. Sattar - Shahr e Gham.mp3 2,995 KB 03:10
11. Shahram Nazeri - Karevan.mp3 5,473 KB 05:48
12. Shahram Nazeri - Shahidan khodaei.mp3 4,105 KB 04:21
13. Shakila - Akharin Kokab.mp3 4,855 KB 05:09
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 09 (CDA)\ (13) 61,908 KB
1. Cover.JPG 158 KB
2. Hayede - Azaadeh.mp3 5,322 KB 05:38
3. Hayede - Tanha Ba Golha.mp3 4,924 KB 05:13
4. Hengameh Akhavan - Atashi Dar Sine.mp3 5,170 KB 05:29
5. Hengameh Akhavan - Mousem Gol.mp3 9,352 KB 09:56
6. Homeyra - Khane Eshgh Kojast.mp3 6,655 KB 07:04
7. Homeyra - Mosafere Gharib.MP3 4,500 KB 04:47
8. Hossein Ghavami - Cheshm Be Rah.mp3 5,747 KB 06:06
9. Hossein Ghavami - Mojde Ey Del.mp3 5,524 KB 05:51
10. Hossein Ghavami&Elahe - Homayoon Bakhtiari.MP3 6,029 KB 06:24
11. Hossein Hamedanian - Baba Karam.MP3 2,833 KB 02:59
12. Hossein Tehrani&Saba.mp3 1,555 KB 01:37
13. Houshmand Aghili - Ey khoda.mp3 4,139 KB 04:23
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 09 (CDB)\ (13) 52,544 KB
1. Cover.JPG 156 KB
2. Shakila - Bahar e Delkash.MP3 4,118 KB 04:21
3. Shams - Narges e Shiraz.mp3 3,027 KB 03:12
4. Shosha - Dam Gol.mp3 3,139 KB 03:19
5. Siavash Ghomeyshi - Gharibe.mp3 3,953 KB 04:11
6. Sima Bina - Parastouye Naaze Man.mp3 4,343 KB 04:36
7. Sima Bina - Zolfay Yarom.mp3 6,038 KB 06:24
8. Sima Mafiha -  Az Kafam Raha.mp3 6,945 KB 07:22
9. Sima Mafiha - Shiveh e Nooshinlaban.mp3 5,671 KB 06:01
10. Simin Arian - Mirza Mashala.mp3 2,344 KB 02:28
11. Simin Ghanem - Asemoun e Abi.mp3 5,469 KB 05:48
12. Simin Ghanem - Gol e GolDoun.mp3 3,438 KB 03:38
13. Soli - Negar.mp3 3,904 KB 04:08
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 10 (CDA)\ (13) 63,319 KB
1. Cover.JPG 159 KB
2. Houshmand Aghili - Farda To Miaee.mp3 3,908 KB 04:08
3. Iraj - Azizi Mesle Joon.mp3 4,270 KB 04:31
4. Iraj - Sahme Man Az Hasti.mp3 2,675 KB 02:49
5. Iraj Bastami - Kiye Kiye Dar Mizane.MP3 3,656 KB 03:52
6. Iraj Mahdian - Barg.mp3 5,984 KB 06:21
7. Jalal Hemati - Hargez.mp3 7,524 KB 07:59
8. Jalal Taj Esfehani - Ranghaye Tabiat.mp3 9,518 KB 10:07
9. Jalale Taje Esfehani - Atash e Del.MP3 4,198 KB 04:26
10. Jalale Taje Esfehani - Dashti Khani.MP3 9,671 KB 10:17
11. Jaleh Farahzadi - Shahr Gheseha.mp3 3,308 KB 03:30
12. Jamal Vafaee - Setare Bakht.mp3 3,834 KB 04:03
13. Jamshid Sheybani - Simin Bari.mp3 4,613 KB 04:53
\- Other Albums\Naghmeheye Kohan\Album 10 (CDB)\ (13) 58,929 KB
1. Cover.JPG 153 KB
2. Sussan - Akh delam.mp3 4,722 KB 05:00
3. Sussan - Safar.mp3 4,040 KB 04:16
4. Tajik - Nakhlestan.mp3 3,502 KB 03:42
5. Vigen - Baroon Baroone.mp3 2,995 KB 03:10
6. Vigen - Mahtab(Barname Radioee).MP3 7,213 KB 07:39
7. Yasamin - Ey Khoda.mp3 5,364 KB 05:41
8. Yasamin - Laleh Atashin.mp3 3,885 KB 04:07
9. Yeganeh - Be Khater Avar.mp3 4,348 KB 04:36
10. Yoonos DarDashti - SaghiName.mp3 4,458 KB 04:43
11. Zand Vakil - Dar Fekre To Boodam.mp3 3,384 KB 03:34
12. Zande Vakil - Zolf e Sar Kaj.mp3 6,508 KB 06:54
13. Zeli - Homaayoun.mp3 8,354 KB 08:54
\- Other Albums\Niyayesh_Axiom of Choice\ (9) 135,288 KB
1. 01 A Walk by the Lake.mp3 15,237 KB 06:29
2. 02 Chaos of Paradise.mp3 24,864 KB 10:35
3. 03 Greener than God s Dream.mp3 15,407 KB 06:33
4. 04 Ida.mp3 18,975 KB 08:05
5. 05 Prelude.mp3 7,288 KB 03:05
6. 06 Parvaz.mp3 10,512 KB 04:28
7. 07 Calling.mp3 21,145 KB 09:00
8. 08 Raindrops.mp3 14,633 KB 06:13
9. 09 Memories of Pushkar.mp3 7,227 KB 03:04
\- Other Albums\Nuarooz\ (13) 16,149 KB
1. Behzad - Bahar Amad.wma 1,249 KB 04:59.702
2. FarokhZad - Sale No Mobarak.wma 1,241 KB 04:57.633
3. Fataneh - Bahaar Oumad.wma 1,096 KB 04:22.530
4. Gilaki - Sale No Mobarak.wma 1,033 KB 04:04.792
5. Goroohe Khanandegan - No Bahar.wma 1,306 KB 05:14.200
6. Haji Firooz.wma 1,809 KB 07:20.006
7. Hayedeh - Mehmane Bahar.wma 747 KB 02:54.079
8. Hayedeh - Shabe Eyd.wma 1,108 KB 04:25.481
9. Mahasty - Eide Mano To.wma 868 KB 03:25.295
10. Nader - Golchin - Amad Nobahar.wma 943 KB 03:43.581
11. Samano.wma 912 KB 03:34.517
12. Shohreh - Saaleh Jadid.wma 1,449 KB 05:50.902
13. Shohreh Majd -  No Bahar.wma 2,387 KB 09:46.631
\- Other Albums\Old but Gold\CD 1\ (19) 30,270 KB
1. 01 - Taje Esfehani - Golestan.mp3 4,185 KB 10:11
2. 02 - Eghbal Soltan - Avaz e Dashti.mp3 3,668 KB 08:55
3. 03 - Tali - Ghazale BayateTork.mp3 2,652 KB 06:26
4. 04 - Badizadeh - Khazan.mp3 2,624 KB 06:22
5. 05 - Dardashti - Saghi Nameh.mp3 1,952 KB 04:43
6. 06 - Banan - Mihan.mp3 1,755 KB 04:14
7. 07 - Ghavami - Cheshm Berah.mp3 2,519 KB 06:06
8. 08 - Siavash Shajarian - Dadaye Del.mp3 2,885 KB 07:00
9. 09 - Shahidi - Bi Hamegan.mp3 3,870 KB 09:25
10. 10 - Zandogil - Narges E Masti.mp3 3,994 KB 09:43
11. AlbumArt_{A0AE69AF-DF95-496B-BD79-5BE53EE6CD70}_Large.jpg 7 KB
12. AlbumArt_{A0AE69AF-DF95-496B-BD79-5BE53EE6CD70}_Small.jpg 2 KB
13. AlbumArt_{AAA80368-BEF6-4B47-A8A5-CB287CE6C322}_Large.jpg 5 KB
14. AlbumArt_{AAA80368-BEF6-4B47-A8A5-CB287CE6C322}_Small.jpg 2 KB
15. AlbumArt_{DE0567C0-E716-4150-914C-B6A7E1F41C63}_Large.jpg 8 KB
16. AlbumArt_{DE0567C0-E716-4150-914C-B6A7E1F41C63}_Small.jpg 2 KB
17. AlbumArtSmall.jpg 2 KB
18. Cover.jpg 134 KB
19. Folder.jpg 5 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 2\ (13) 25,099 KB
1. 01 - Molok Zarabi - Baharan.mp3 2,780 KB 06:44
2. 02 - Ghamar - Hezar Afarin.mp3 1,360 KB 03:16
3. 03 - Nahid - Ghorob E Kohestan.mp3 1,266 KB 03:02
4. 04 - Delkash - Jame Talaa.mp3 1,885 KB 04:33
5. 05 - Marzieh - Maste Negah.mp3 2,537 KB 06:09
6. 06 - Elahe - Khandeh O Gerieh.mp3 2,684 KB 06:30
7. 07 - Rohangiz - Darda.mp3 1,384 KB 03:19
8. 08 - Rohbakhsh - Kabotar E Beheshti.mp3 1,707 KB 04:07
9. 09 - Khatere Parvaneh - Jam E Bolor.mp3 2,438 KB 05:54
10. 10 - Mahasti - Baad E Khoda.mp3 2,897 KB 07:02
11. 11 - Homeyra - Zemzemeh.mp3 2,030 KB 04:54
12. 12 - Hayedeh - Unrozha.mp3 1,997 KB 04:49
13. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 3\ (13) 28,662 KB
1. 01 - Mahmoud Khorasani - Ranj E Hasti.mp3 3,295 KB 08:00
2. 02 - Darioush Rafiee - Khasteh.mp3 2,218 KB 05:22
3. 03 - Korosh Sarhang Zadeh - Nal E Bar Lab.mp3 1,956 KB 04:43
4. 04 - Nader Golchin - Peyvand E Eshgh.mp3 2,099 KB 05:04
5. 05 - Houshmand Aghili - Cheh Shorha.mp3 2,388 KB 05:47
6. 06 - Hasan Khayatbashi - Ba Man Beman.mp3 2,335 KB 05:39
7. 07 - Golpa - Delam Gerefteh.mp3 2,896 KB 07:01
8. 08 - Darvish Javidan - Khake Omid.mp3 2,426 KB 05:52
9. 09 - Shahrokh - Khob E Man.mp3 2,868 KB 06:57
10. 10 - Taherzadeh - Shahr E Khaab.mp3 2,214 KB 05:21
11. 11 - Shamaezadeh - Sadeh Del.mp3 1,667 KB 04:01
12. 12 - Iraj - Parishoni.mp3 2,168 KB 05:14
13. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 4\ (12) 23,866 KB
1. 01 - Hengameh Akhavan - Mosem E Gol.mp3 4,051 KB 09:51
2. 02 - Parisa - Pir Farzaneh.mp3 1,516 KB 03:39
3. 03 - Sima Bina - Ay Del Benalaam.mp3 1,974 KB 04:46
4. 04 - Goloria Rohani - Gham Chero.mp3 1,560 KB 03:45
5. 05 - Sogol - Yarab.mp3 1,592 KB 03:50
6. 06 - Bita - Salam Beh Piri.mp3 2,139 KB 05:10
7. 07 - Farideh - Aziz Joon.mp3 2,342 KB 05:40
8. 08 - Roya - Sahel E Gham.mp3 2,389 KB 05:47
9. 09 - Farokh - U Naiamad.mp3 2,791 KB 06:46
10. 10 - Parvin - Tamana.mp3 1,523 KB 03:40
11. 11 - Molod Dehtab - Parishouni.mp3 1,857 KB 04:29
12. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 5\ (16) 27,145 KB
1. 01 - Golfaraghi - Mara Bebos.mp3 2,446 KB 05:55
2. 02 - Vigen - Aroos.mp3 2,372 KB 05:44
3. 03 - Ravanbakhsh - Dast Negahdar.mp3 1,351 KB 03:14
4. 04 - Manochehr Sezai - Chador Zari.mp3 1,330 KB 03:11
5. 05 - Mohammad Nori - Lalai.mp3 1,825 KB 04:24
6. 06 - Jamshid Sheibani.mp3 1,240 KB 02:58
7. 07 - Mehrbouya - Ghabileye Leyli.mp3 2,059 KB 04:58
8. 08 - Emad Ram -  Zahra.mp3 1,400 KB 03:22
9. 09 - Vafa - Begoo Baram.mp3 1,589 KB 03:49
10. 10 - Aref - Parde Khab.mp3 2,174 KB 05:15
11. 11 - Kamal Vafai - Lab E Khamosh.mp3 1,774 KB 04:17
12. 12 - Iraj Mehdian - Asir.mp3 1,989 KB 04:48
13. 12 - Pooran - Nashnakhteh.mp3 1,863 KB 04:30
14. 13 - Jamal Vafai - Khoshgel.mp3 1,501 KB 03:36
15. 14 - Koroush Yaghmai - Ghazal.mp3 2,098 KB 05:04
16. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 6\ (17) 25,887 KB
1. 01 - Googoosh - Parandeh.mp3 1,307 KB 03:08
2. 02 - Ramesh - Nish.mp3 1,642 KB 03:57
3. 03 - Noosh Afarin - Tagh E Bolour.mp3 1,948 KB 04:42
4. 04 - Shohreh - Taabir.mp3 1,730 KB 04:10
5. 05 - Leila Forouhar - Bemoun Bemoun.mp3 1,334 KB 03:12
6. 06 - Neli - Nefrin.mp3 2,031 KB 04:54
7. 07 - Beti - Harf E Eshgh.mp3 1,153 KB 02:45
8. 08 - Egi - Arosak.mp3 1,751 KB 04:13
9. 09 - Simin Ghanem - Matam.mp3 1,961 KB 04:44
10. 10 - Giti - Shakhe Javan.mp3 1,732 KB 04:10
11. 11 - Marjan - Joft Soleyman.mp3 1,562 KB 03:45
12. 12 - Nasrin - Tabe Rahai.mp3 1,407 KB 03:23
13. 13 - Amal Sain - Harf.mp3 1,939 KB 04:41
14. 14 - Yalda - Giyah Nime Joon.mp3 1,689 KB 04:04
15. 15 - Pari - Lalai.mp3 1,623 KB 03:54
16. 16 - Ghazal - Hamomi.mp3 946 KB 02:15
17. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 7\ (13) 24,430 KB
1. 01 - Farhad - Asir E Falak.mp3 1,867 KB 04:30
2. 02 - Fereidoon Foroghi - Gereftar.mp3 2,454 KB 05:56
3. 03 - Farokhzadeh - Baran.mp3 1,659 KB 04:00
4. 04 - Farmarz Aslani - Kargar.mp3 1,727 KB 04:10
5. 05 - Amir Aram - Moshkel Pasand.mp3 1,862 KB 04:30
6. 06 - Parviz - Maasom.mp3 2,561 KB 06:12
7. 07 - Ghomeishi - Faseleh.mp3 1,582 KB 03:48
8. 08 - Darioush - Khasteh.mp3 1,496 KB 03:36
9. 09 - Ebi -  Khali.mp3 2,082 KB 05:02
10. 10 - Hamid Shabkhiz - Gol E Hasrat.mp3 2,262 KB 05:28
11. 11 - Afshin - Pakbakhteh.mp3 1,522 KB 03:40
12. 12 - Keyvan - Gol E Afshin.mp3 3,223 KB 07:50
13. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 8\ (15) 24,003 KB
1. 01 - Maziar - Kaboodar.mp3 1,376 KB 03:18
2. 02 - Farzin - Sazandegi.mp3 1,952 KB 04:43
3. 03 - Sattar - Nefrin.mp3 2,117 KB 05:07
4. 04 - Morteza - Mitarsam.mp3 1,608 KB 03:52
5. 05 - Ramin - Fariad E Bandar.mp3 1,971 KB 04:46
6. 06 - Ashkan - Hamdard.mp3 1,567 KB 03:46
7. 07 - Fereydon - Mehmoon Aziz.mp3 1,307 KB 03:08
8. 08 - Zia - Garaj.mp3 1,707 KB 04:07
9. 09 - Shahram Shabpareh - Yare Shirazi.mp3 1,404 KB 03:22
10. 10 - Soli - Miravi.mp3 1,361 KB 03:16
11. 11 - Shahram Solati - Ghasr E Khiyal.mp3 1,647 KB 03:58
12. 12 - Martik - Ayeneh.mp3 1,966 KB 04:45
13. 13 - Habib - Aber.mp3 1,597 KB 03:51
14. 14 - Sohrab - Javaneh.mp3 2,290 KB 05:32
15. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 9\ (13) 24,974 KB
1. 01 - M. Rohparvar - Asheghi.mp3 2,677 KB 06:29
2. 02 - Parivash - Daria.mp3 2,479 KB 06:00
3. 03 - Azita - Mard E Man.mp3 2,181 KB 05:16
4. 04 - Firouzeh - Eshgh E Lati.mp3 1,763 KB 04:15
5. 05 - Shams - Man O To.mp3 1,583 KB 03:48
6. 06 - Rohangiz - Gol E Omid.mp3 1,408 KB 03:23
7. 07 - Sosan - Nemisheh.mp3 2,567 KB 06:13
8. 08 - Efat - Gharibeh.mp3 2,213 KB 05:21
9. 09 - Gita - Bi Khiyal.mp3 2,732 KB 06:37
10. 10 - Ahdieh - Nagashtam.mp3 1,612 KB 03:53
11. 11 - Fereshteh - Maaboud.mp3 1,726 KB 04:09
12. 12 - Parva - Mosam E Gol.mp3 1,900 KB 04:35
13. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Old but Gold\CD 10\ (13) 24,215 KB
1. 01 - Ghasem Jabali - Ghased E Gol.mp3 2,114 KB 05:07
2. 02 - Davood Maghami - Aziz Joon.mp3 1,846 KB 04:27
3. 03 - Hoseein Movafagh - Yade Oun Rozha.mp3 1,537 KB 03:42
4. 04 - Aghasi - Dokhtar Khoshgel.mp3 1,903 KB 04:36
5. 05 - Shahrestani - Gol O Tar.mp3 2,534 KB 06:08
6. 06 - Badie - Khazan.mp3 2,159 KB 05:13
7. 07 - Tajik - Gham.mp3 1,560 KB 03:45
8. 08 - A. Ghaderi - Ya Azat Bemoneh.mp3 2,355 KB 05:42
9. 09 - H. Shojaie - Nimeh Shab.mp3 2,199 KB 05:19
10. 10 - J. Yasari - Anar e Doneh Doneh.mp3 1,690 KB 04:04
11. 11 - Ganjapour - Ekhtelaf.mp3 2,175 KB 05:16
12. 12 - Ali Nazari - Ahi Namiri.mp3 2,009 KB 04:51
13. Cover.jpg 134 KB
\- Other Albums\Persian Dance Instrumental\ (13) 78,896 KB
1. 1 - Ghasem Aabaadi.mp3 4,198 KB 02:57
2. 2 - Bandari.mp3 7,156 KB 05:04
3. 3 - BaaBaa Karam.mp3 8,834 KB 06:15
4. 4 - Mash Maashalah.mp3 6,863 KB 04:51
5. 5 - Gol Nabaat.mp3 6,363 KB 04:30
6. 6 - Shaateri.mp3 6,398 KB 04:31
7. 7 - Bobaarak Baad.mp3 5,532 KB 03:54
8. 8 - Ghouchaani.mp3 6,038 KB 04:16
9. 9 - Segaah.mp3 7,048 KB 04:59
10. 10 - Ataar Baashi.mp3 6,217 KB 04:23
11. 11 - Naash Naash.mp3 5,787 KB 04:05
12. 12 - Gol Pari Joun.mp3 8,426 KB 05:58
13. Cover.jpg 36 KB
\- Other Albums\Pishgamane Mosighiye Iran\ (15) 222,974 KB
1. 01 Abdolvahab Shahidi.mp3 24,292 KB 25:53
2. 02 Homayoun Khoram.mp3 23,886 KB 25:27
3. 03 Parviz Yahaqi.mp3 21,511 KB 22:55
4. 04 Ali Tajvidi.mp3 23,371 KB 24:54
5. 05 Mohamad Noori.mp3 22,855 KB 24:21
6. 06 Rahmatolah Badiee.mp3 23,371 KB 24:54
7. 07 Khatereh Parvaneh.mp3 21,371 KB 22:46
8. 08 Ataoolah Khoram.mp3 24,793 KB 26:25
9. 09 Toraj Negahban.mp3 21,418 KB 22:49
10. 10 Faramarz Payvar.mp3 15,371 KB 16:22
11. AlbumArtSmall.jpg 2 KB
12. Cover 1.jpg 162 KB
13. Cover 2.jpg 374 KB
14. Cover 3.jpg 192 KB
15. Folder.jpg 6 KB
\- Other Albums\Qajar Period Songs\ (34) 122,907 KB
1. 01_Chaharmezrab.mp3 6,666 KB 02:50
2. 02_Daramad and Zabol.mp3 3,455 KB 01:27
3. 03_Daramad and Zabol.mp3 3,823 KB 01:37
4. 04_Tasnif_Negara.mp3 6,228 KB 02:38
5. 05_Zabol and Hesar.mp3 5,643 KB 02:23
6. 06_Zabol and Hesar.mp3 2,570 KB 01:05
7. 07_Tasnif Bota Bota.mp3 6,861 KB 02:54
8. 08_Hozan Mokhalef.mp3 1,857 KB 46
9. 09_Hozan Mokhalef.mp3 3,962 KB 01:40
10. 10_Hozan Mokhalef.mp3 4,368 KB 01:51
11. 11_Tasnif Az Delam.mp3 9,052 KB 03:51
12. 12_Reng.mp3 4,096 KB 01:44
13. 13_Chaharmezrab.mp3 4,686 KB 01:59
14. 14_Daramad d Jamedaran.mp3 2,513 KB 01:03
15. 15_Daramad d Jamedaran.mp3 4,607 KB 01:57
16. 16_Tasnif Ta be Zolf.mp3 6,387 KB 02:42
17. 17_Bayat  Raje d Suz Godaz.mp3 4,018 KB 01:42
18. 18_Bayat Raje d Suz Godaz.mp3 2,806 KB 01:11
19. 19_Tasnif  Nadide Rokhat.mp3 9,817 KB 04:10
20. 20_Owj and Busalik.mp3 3,717 KB 01:34
21. 21_Owj and Busalik.mp3 3,737 KB 01:35
22. 22_Tasnif Behesht Adn.mp3 8,762 KB 03:43
23. 23_Reng.mp3 6,023 KB 02:33
24. Cover 1.jpg 1,489 KB
25. Cover 2.jpg 895 KB
26. Cover 3.jpg 772 KB
27. Cover 4.jpg 538 KB
28. Cover 5.jpg 466 KB
29. Cover 6.jpg 354 KB
30. Cover 7.jpg 449 KB
31. Cover 8.jpg 295 KB
32. Cover 9.jpg 839 KB
33. Cover 10.jpg 163 KB
34. Cover 11.jpg 992 KB
\- Other Albums\Sanama\CD1\ (14) 57,376 KB
1. 01 -Shajarian -  Ba Man Sanama.mp3 7,890 KB 08:23
2. 02 -  Nazeri -  Ey Aman.mp3 4,966 KB 05:15
3. 03 -  Mokhtabad - Tamanaye Vesal.mp3 4,931 KB 05:14
4. 04 - Alizadeh - Raz o Niaz.mp3 5,184 KB 05:30
5. 05 - Ghorbani - Bahare Delkash.mp3 4,557 KB 04:50
6. 06 - Zolfonoun - Saba.mp3 1,888 KB 01:59
7. 07 - Eftekhari - Avaze Eshgh.mp3 4,633 KB 04:54
8. 08 - Bina - Aziz.mp3 2,569 KB 02:42
9. 09 - Derakhshani-Bidar Delan.mp3 3,279 KB 03:28
10. 10 - Bastami-Kiye Kiye Dar Mizaneh.mp3 3,712 KB 03:55
11. 11 - Farajpouri- Deli Biqarar.mp3 2,822 KB 02:58
12. 12 -Seraj - Naghmeye Mehr.mp3 8,737 KB 09:17
13. Cover 1.jpg 1,106 KB
14. Cover 2.jpg 1,100 KB
\- Other Albums\Sanama\CD2\ (13) 76,533 KB
1. 01 - Azad - Sanama.mp3 7,385 KB 07:50
2. 02 - Dastan- Shame Jan.mp3 7,959 KB 08:28
3. 03 - Shj_ Ghamgosar.mp3 6,748 KB 07:10
4. 04 -Saket-Pishdaramad Homayoun.mp3 3,122 KB 03:18
5. 06 - Kamkar - Darya.mp3 6,335 KB 06:43
6. 07 - Bijani - Ya Mola.mp3 5,135 KB 05:26
7. 08 -Meshkatian- Konje Sabouri.mp3 6,799 KB 07:13
8. 09- Payvar-Delkash Va Eraqh.mp3 10,710 KB 11:23
9. 10 - Talaii-Avaze Bayate Kord.mp3 7,222 KB 07:40
10. 11 -  Sharif - Abo Ata.mp3 2,835 KB 02:59
11. 12 - Parissa- Bote Ziba.mp3 10,078 KB 10:44
12. Cover 1.jpg 1,106 KB
13. Cover 2.jpg 1,100 KB
\- Other Albums\Shirin & Farhad\ (8) 125,831 KB
1. Cover.jpg 75 KB
2. Part 1.mp3 17,531 KB 18:40
3. Part 2.mp3 18,251 KB 19:26
4. Part 3.mp3 17,142 KB 18:15
5. Part 4.mp3 17,102 KB 18:12
6. Part 5.mp3 16,957 KB 18:03
7. Part 6.mp3 18,489 KB 19:41
8. Part 7.mp3 20,283 KB 21:36
\- Other Albums\Taghavi & Haddadi & Ellis - Epiphany (Namad)\ (11) 64,786 KB
1. 01 Impression.mp3 13,907 KB 14:50
2. 02 Passion.mp3 7,049 KB 07:30
3. 03 Mirth.mp3 7,131 KB 07:35
4. 04 Rhapsody.mp3 6,339 KB 06:45
5. 05 Air.mp3 3,225 KB 03:25
6. 06 In Joy.mp3 3,658 KB 03:53
7. 07 Euphoria.mp3 6,121 KB 06:31
8. 08 Reflections.mp3 5,759 KB 06:07
9. 09 Flight.mp3 4,748 KB 05:02
10. 10 Epiphany.mp3 6,613 KB 07:02
11. Cover.jpg 236 KB
\- Other Albums\Tasnifhaye Enghelabi Mashroteh\ (22) 185,477 KB
1. 01_SG304_Poran_Sheyda_Marofi.mp3 5,197 KB 02:12
2. 02_GR342_bina,_Aref_Marofi.mp3 5,572 KB 02:22
3. 03_GR249_Banan_Khaleghi.mp3 9,447 KB 04:01
4. 04_Eghbal Azar.mp3 8,995 KB 03:49
5. 05_GR246B_Elaheh_Aref.mp3 8,157 KB 03:28
6. 06_GR277_Shahidi Elahe_Marofi_ Aref.mp3 8,427 KB 03:35
7. 7_Ey Aaman_Shajarian_Payvar.mp3 5,673 KB 02:24
8. 08_Hameshab_Akhtar_Monfaredzadeh.mp3 7,364 KB 03:07
9. 09_GR329_Shahidi_Aref.mp3 8,579 KB 03:38
10. 10_Ey Iran_Jamal_Safavi_Ahang v Tar _Zarpanje.mp3 9,284 KB 03:57
11. 11_Goftego_Ebthaj_Shahnazi.mp3 17,451 KB 07:26
12. 12_Sokhanane_Davami.mp3 6,214 KB 02:38
13. 13_Az Kafam  Raha_Afshari_Davami.mp3 5,587 KB 02:22
14. 14_Az kafam raha_Bina.mp3 11,738 KB 04:59
15. 15_Del havase_Eftekhar.mp3 6,247 KB 02:39
16. 16_Ta  Rokhat_Ghamar Neydavod.mp3 5,225 KB 02:13
17. 17_Ey Aman__Shajarian.mp3 10,847 KB 04:37
18. 18_GR175_Marzie.mp3 16,173 KB 06:53
19. 19_Gery Kon_Ghamar.mp3 7,696 KB 03:16
20. 20_GR250_Banan.mp3 4,382 KB 01:51
21. 21_SG304_Poran_Vaziri.mp3 17,083 KB 07:16
22. تصنیف دوره مشروطه.docx 140 KB
\- Other Albums\Tehran Symphony\ (12) 89,976 KB
1. 01_Sy No. 2 Op. 57 I.mp3 11,469 KB 08:08
2. 02_SyNo. 2 Op. 57 II.mp3 7,514 KB 05:20
3. 03_SyNo. 2 Op. 57 III.mp3 10,432 KB 07:24
4. 04_Conc  Violin   Orch Op. 96 I.mp3 10,804 KB 07:40
5. 05_Conc Violin Orch p. 96 II.mp3 7,654 KB 05:26
6. 06_Conc Violin Orch Op. 96 III.mp3 9,770 KB 06:56
7. 07_ Nishapour Op. 56 Pianos Orch.mp3 31,247 KB 22:14
8. Cover 1.jpg 296 KB
9. Cover 2.jpg 101 KB
10. Cover 3.jpg 176 KB
11. Cover 4.jpg 201 KB
12. Cover 5.jpg 311 KB
\- Other Albums\Va Faryad Az Eshgh\ (7) 36,733 KB
1. 01 Darya Del.mp3 8,863 KB 09:26
2. 02 Shukh Sangdel.mp3 2,782 KB 02:56
3. 03 Pir Mayforush.mp3 6,510 KB 06:56
4. 04 Pish Daromad.mp3 1,933 KB 02:02
5. 05 Faz Sahar.mp3 9,293 KB 09:54
6. 06 Vaa Faryaad Az Eshgh.mp3 7,314 KB 07:47
7. Cover.jpg 39 KB
\- Other Albums\Zand e Vakil\Emshab\ (8) 58,826 KB
1. 01_dar fekre to boodam.mp3 9,189 KB 09:46
2. 02_zendegi.mp3 9,233 KB 09:49
3. 03_asheghane.mp3 7,501 KB 07:58
4. 04_nargese masti.mp3 3,422 KB 03:37
5. 05_emshab shabe mahtabe.mp3 12,705 KB 13:31
6. 06_az khoonatoon biyain biroon.mp3 6,359 KB 06:45
7. 07_sharhe parishaniy.mp3 10,385 KB 11:02
8. Cover.jpg 32 KB
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo